HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vyšel sborník „Ozvěny 2019“.

Po velmi hezkých ohlasech na Sborník „50 let SPMP ČR na jedné lodi“ (a to i od čtenářů mimo členskou základnu v Česku a na Slovensku) jsem se rozhodl ještě popsat, jak velkou odezvu („ozvěnu“) mělo připomenutí 50. výročí založení Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.

Děkuji za spolupráci všem dvaceti šesti spoluautorům za téměř padesát kapitol i menších článků se sto deseti fotografiemi a čtyřmi kresbami handicapovaných malířů. Velký dík patří Josefu Boldišovi z brněnského pobočného spolku za každodenní (spíše každonoční) práci při úpravě fotografií. Přidal jsem i verše vzácného přítele Stanislava Kaina, jehož nekrolog byl otištěn ve Sborníku.

Publikaci „Ozvěny 2019“ vydala a zejména financovala pro členy a příznivce SPMP ČR obecně prospěšná společnost Domov Ráček, potažmo ředitelka Ilonka Hrušková, které ze srdce děkuji.

Tato publikace je sice štíhlejší než Sborník, ale i tak obsahuje na padesáti stránkách celou škálu uskutečněných akcí, jak kulturních, tak sportovních i společenských, konaných pobočnými spolky sídlícími od západních Čech, až po severní Moravu. Jsem přesvědčen, že o těchto akcích většina členů SPMP ani neví, protože jsou zveřejňovány jen ve zpravodajích, které vydávají pobočné spolky v Hodoníně, Brně a Praze, což je škoda. Na „Ozvěny“ se také těší přátelé ze ZPMP SR na Slovensku.

JUDr. Josef J.Veselý
čestný člen SPMP ČR,
předseda správní rady Domova Ráček o.p.s.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT