HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Křest Sborníku „50 let SPMP ČR na jedné lodi“

Přesně po jednom roce a jednom dni byla dne 6. dubna 2019 dokončena a „pokřtěna“ reprezentativní publikace k 50. výročí založení Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. s názvem „50 let SPMP ČR na jedné lodi“.

Slavnostní akt se konal v Praze, Masarykově koleji, za přítomnosti předsedů z padesáti sedmi pobočných spolků České republiky, zástupců spolupracujících spolků i dvaceti obecně prospěšných společností vzniklých při SPMP ČR a dalších vzácných hostů.

Publikum vytvořilo úžasnou atmosféru při slavnostním „křtu“, který byl zahájen několika slovy a zručným otevřením sektu současnou předsedkyní celorepublikového spolku Mgr. Ivanou Ambrosovou a pak následným rozpačitým politím publikace jejím autorem JUDr. Josefem J.Veselým.

S nostalgickým úsměvem byly vyslechnuty hezké projevy „kmotra“, kterým byl MUDr. Josef Kvapilík, bývalý předseda SPMP ČR a „kmotry“, milé doc. Marie Černé, bývalé předsedkyně SPMP ČR. Sympatický pozdrav přednesla Mgr. Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který vydání publikace podpořil. Potleskem byla odměněna zdravice sesterské organizace ZPMP SR, kterou zaslala podpredsednička Mgr.Ľubica Vyberalová a kterou perfektní slovenštinou přednesla místopředsedkyně SPMP ČR Ing. Jitka Soldánová z Hodonína.

Než došlo k předání publikací předsedům pobočných spolků a hostům, seznámil autor přítomné s tvorbou jednotlivých kapitol a poděkoval všem čtyřiceti šesti spoluautorům za jejich příspěvky i za dvě stovky fotografií, které Sborník na osmdesáti čtyřech stranách obsahuje. Poděkoval ředitelce sekretariátu pí Camille Latimier a jejímu kolektivu za vyřešení finančních a organizačních problémů při zajištění jedné tisícovky výtisků (je tak dostatek i pro další zájemce) i přípravu „křtu“.

Se svými vzpomínkami pak vystoupili i někteří účastníci, například nestor spolku František Halm z Brna, ředitelé obecně prospěšných společností a bývalí předsedové pobočných spolků Mgr. Michal Šmíd z Poděbrad, Günther Kuboň z Frýdku – Místku, Josef Boldiš IT specialista z Brna a další.

S dobrým pocitem, že spolek zahájil oslavy 50. výročí svého založení (9.9.1969) vydáním této úžasné publikace s mottem od primáře MUDr. Vratislava Vrzala (spoluzakladatele SPMP ČR) vyřčeným roku 1964: „Utinam vivat, crescat et floreat SPMP nostrum! Ad multos annos!“ („Ať žije, roste a vzkvétá naše SPMP po dlouhá léta“) se účastníci rozjeli do svých domovů.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT