HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Logo Kolektory Praha

NÁŠ SPONZOR ROKU 2013

V červnu roku 2013 opět vyráží bocmani (naši vodáci s handicapem) z HANDICAP LYCEA Praha o.s. se svými kamarády z domovů Ráček, Laguna a Srdce na dvacátý třetí vodácký tábor opět k řece Vltavě, do rehabilitačního střediska vozíčkářů PROSAZ o.s. v osadě Líchovy. Každý tábor měl jméno a ten letošní se nazývá

OKOUN IV

z toho důvodu, že do stejného místa jedeme již počtvrté.

Rozpočet tábora počínaje dopravou, pojištěním atd. a konče ubytováním a stravováním činí vždy cca 140.000 Kč. Přitom čluny a vodáckou výstroj máme vlastní, oddíloví vedoucí a rehabilitační pracovnice pracují zdarma. Na dotace od zchudlého Středočeského kraje nedosáhneme a účastnický poplatek od osob s handicapem nestačí. Proto vždy oslovujeme potencionální dárce a sponzory.

Letos nás vyslyšela akciová společnost KOLEKTORY Praha a.s. včele s předsedou představenstva Ing. Petrem Švecem a místopředsedou Ing. Vítězslavem Gloserem a uzavřela s námi sponzorskou smlouvu na částku

50.000 Kč
DĚKUJEME.

Okoun VI Okoun VI
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT