HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Okoun 2011

Okoun 2011

"AlBerte, už raději necvič" prohlásila Ilonka při rehabilitačním cvičení, které vedla zkušená terapeutka Lenka, když už mu některé cviky dělaly problémy. Nejen jemu, ale i některým Ráčkům (například Monice, která se na povel zalehnout na karimatky naivně zeptala "a kdo mě pak zdvihne?"). Přibývají léta, ubývá sil a proto byl celý dvacátý první vodácký rehabilitační tábor, nazvaný OKOUN III, konaný v červnu od 20.06. do 25.06.2011 v Líchovech na Slapech, zaměřen na zlepšování fyzické a psychické kondice uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s. Vyvrcholením byla sportovní olympiáda, na kterou přijeli opět kamarádi z Handicap centra Srdce o.p.s. v Poděbradech.

Do programu pobytu a olympiády byly zařazeny tyto sporty:

Samotná olympiáda se nesla heslem "není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". A skutečně nebyl nikdo, kdo se podle svých sil nezúčastnil (včetně nevidomé Katky). Proto také odměny a diplomy, které přijel rozdat náš dlouholetý příznivec a sponzor, podnikatel Ing. Zdeněk Procházka s rodinou, obdržel každý účastník olympiády (dokonce i ten AlBert). Okoun 2011

Jaké byly zvláštnosti letošního pobytu? Především ta, že jsme již třetí rok za sebou jeli do stejného rehabilitačního zařízení občanského sdružení PROSAZ. Kdysi jsme jezdili každý rok do jiného místa. Způsobilo to příjemné prostředí zotavovny, dobrá kuchyně i rozumná cena pobytu a také zdejší lesnatá, liduprázdná krajina (a v červnu i klid na vodě). Také jsme poprvé po několika letech neměli po dobu pobytu k disposici autobus a tak jsme nedělali větší výlety do okolí, které jsme poznali již v minulých letech. Program pobytu byl přizpůsoben rehabilitaci na místě a všem se líbil, protože byl vyloženě relaxační. Navíc jsme tím za dopravu ušetřili 15.000 Kč.

Pochopitelně jsme si neodpustili nástup se vztyčením vlajky či večerní posezení u ohně, grilování slaniny, opékání vuřtů a když za námi přijeli kamarádi, tak i písničky s kytarou Míši a Jóžina. Počasí bylo padesát na padesát a nám to nevadilo snad až na to, že nejvíce lilo, když nás navštívil sponzor (ale scénku z vystoupení na D*Ráčku mu Ráčci stačili zatancovat u bazénku ještě před deštěm a Ilonka jim pak "zacinkala" v tělocvičně). Také závěrečná diskotéka se povedla. Prostě, OKOUN III byl OK. Možná, že i příští rok pojedeme opět sem. Byl by to čtvrtý OKOUN (nakonec, okouni plavou také v hejnu). Ale ? jak ta léta běží, vážení!

Pobyt byl sice s relaxačním programem, ale nikoliv pro vedoucí a asistenty. Poděkování za odvedenou náročnou práci si zaslouží: Okoun 2011

a dále

Za finanční podporu patří poděkování:

Děkujeme též Bc. Ivetce Peškové, předsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a člence správní rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem zaměstnancům zotavovny za ochotu a vytvoření příjemného prostředí. Fotogalerii z pobytu naleznete zde

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT