HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Článek z publikace spolku VLTAVAN vydané ke 140.výročí založení.

O vodácích, se kterými nás baví svět.

„Slibuji :
… budu dobrým kamarádem s pádlem i bez něho, obětavým pro druhé, přísný ke svým nedostatkům a shovívavý k druhým… Budu milovat řeku a přírodu kolem ní. Slibuji, že budu dobrým bocmanem své posádky …“

Tento slib složilo 13.ledna 2001 pod praporem Vltavanu Praha v muzeu na Výtoni, několik desítek handicapovaných vodáků ze Středočeského kraje. Slibem, potvrzeným podáním ruky bratrům a sestře ze spolku Vltavan, byl zahájen první kurz „bocmanů“, tj. zástupců vedoucích vodáckých oddílů z řad handicapované mládeže. Dodejme, že jedním z jejich prvních učebních úkolů bylo seznámit se s tradicí i současností spolku Vltavan právě v tomto muzeu.

Tak před deseti léty začala spolupráce Vltavanu Praha s občanským sdružením mládeže a rodičů „S tebou mě baví svět“ (založeným v roce 1984, později přejmenovaným na HANDICAP LYCEUM Praha o.s.) a s dalšími spolupracujícími humanitárními organizacemi, zejména s Domovem Ráček o.p.s. z Rakovníka. Vodáci z oddílů Ráčků z Rakovníka, Sumečků z Poděbrad, Hastrmánků ze Sedlce a Světáků z Prahy, však nebyli žádní začátečníci. S raftingem a vodáckou turistikou začali již v roce 1993.

Bocmany se po absolvování kurzu stali ti vodáci, kteří splnili všechny úkoly a vykonali závěrečnou zkoušku. Patent a bocmanskou píšťalku jim při promoci na námořnickém bále 24.listopadu 2001 osobně předal tehdejší předseda spolku Vltavan Praha bratr Václav Štěpánek s početnou delegací bratrů a sester, která přišla i se všemi historickými prapory. Byl to úžasný zážitek, který vyvrcholil udělením čestného členství ve spolku našemu sdružení. Po promoci si pak všichni zatancovali a pobavili se.

O vodácích, se kterými nás baví svět. O vodácích, se kterými nás baví svět.

To však byla jen jedna epizoda z historie spolupráce, která pokračuje až do dnešních dnů. Nejen účastí na dalším námořnickém bále, ale i na takových akcích jako je naše soutěž amatérských filmařů Videofestival® "S vámi nás baví svět", nebo vernisáž emotivních obrazů klientů Domova Ráček o.p.s., či účastí na čtvrté „Plavbě Kryštofa Kolumba“ noční Prahou, při které jsme na ukončení vodácké sezóny za pomoci Vltavanů včele se současným předsedou bratrem Jaroslavem Červeným „uzamkli“ velkým klíčem řeku pod Vyšehradem. Na oplátku se zase bocmani zúčastnili oslav 130. i 135. výročí trvání spolku či Podskalských setkání a dalších akcí.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT