HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

probo open handicap

PROBO OPEN HANDICAP 2001 až 2008
Sportovní hry handicapované mládeže sponzorované koncernem PROBO.

Sportovní hry handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP byly poprvé uspořádány v září 2001 při rehabilitačním pobytu „Zlatí úhoři“   v Račicích na Berounce. Disciplinou byl běh na šedesát metrů, hod koulí a skok do dálky z místa.  Doplňkovými sporty bylo petanque a vodácká turistika (reportáž o jedné plavbě vysílala Česká televize v magazínu KLÍČ). Prvního ročníku se zúčastnilo přes 50 závodníků ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým z Prahy, Poděbrad, Rakovníka, Brna a dalších měst.Při turnaji PROBO CUP v červnu 2001 věnoval handicapovaným vodákům předseda představenstva společnosti PROBO GROUP a.s. Ing. Procházka člun s výbavou za 31.000 Kč a věcné ceny pro soutěžící.

Ročník II.

probo open handicap 2002

Druhý ročník  se konal při rehabilitačním pobytu „Lipenská stříbrná štika“ v červnu 2002 v Kovářově u Frymburku. Zúčastnilo se ho 45 handicapovaných závodníků. Většina z nich absolvovala trénink,  uspořádaný při „1.cvičení bocmanů“ v květnu 2002 na Tyršově koupališti v Rakovníku. Hlavní disciplínou byl opět  trojboj : běh na 60 metrů, hod koulí a skok do dálky. Trojboj byl doplněn plaveckými závody v krytém bazénu a hrou petanque. Ceny opět daroval Ing. Procházka z 2. ročníku  soutěže PROBO CUP, která probíhala v Praze, deset dní  před PROBO OPEN HANDICAP. Všichni závodníci i vedoucí velmi ocenili, že Ing. Procházka a JUDr. Procházková vážili dlouhou cestu, aby jim odměny osobně předali.

Ročník III.

Třetí ročník se uskutečnil 20. června 2003 v Žebrákově na Vltavě při vodáckém rehabilitačním pobytu „Vltavín“ (tj. týden po 3. ročníku PROBO CUP).  Účastnilo se ho 37 sportovců ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým -  Domova SPMP Ráček v Rakovníku („Ráčci“), Sedlec  v Praze 6 („Hastrmánci“), Handicap centra Srdce v Poděbradech („Sumečci“) a také oddíl „Bocmanů“ a „Světáků“.  Klasický trojboj byl opět doplněn  vodáckou turistikou, tentokrát  mezi hrázemi přehrad Kamýku a Orlíku, bojovou vodáckou hrou „ODYSSEA“  a nově soutěží záchranářů v záchraně tonoucího za pomocí házecího pytlíku.  Před sportovním kláním bylo uspořádáno „bocmanské cvičení“ pod hradem Zvíkov na Orlické přehradě s názvem „Májové odemykání řek Vltavy a Otavy“. Náklady obou akcí byly  podpořeny sponzorským darem společnosti PROBO GROUP a.s. Při vyhlášení výsledků PROBO OPEN HANDICAP 2003 opět předával ceny předseda představenstva Ing. Procházka.  Odnesl si  diplom za dlouhodobé sponzorování a suvenýr, vyrobený dětmi s handicapem.

Čtvrtý ročník se konal při 14. vodáckém rehabilitačním pobytu „Slapský stříbrný cejn“ v Častoboři u Slapské údolní nádrže.  Tento pobyt pro 44 osob podpořily sponzorským darem společnosti koncernu PROBO, když  na IV. ročníku turnaje tenisového turnaje PROBO CUP OPEN předal Ing. Procházka zástupci Domova „Ráček“ symbolický šek ve výši 25.000 Kč a dále poskytl handicapovaným zdarma autobus a věcné ceny. Přidal navíc i selátko na opečení. Pobyt byl podpořen i  dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši 23.400 Kč. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci (zdarma).

Ročník IV.

Sportovní hry byly zahájeny hned ráno rozcvičkou v orosené trávě a po dopoledním „odemknutí řeky“ pokračovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na raftech přes Slapskou přehradu do krásné Žraločí zátoky.  Odpoledne pak trojice závodníků včele s devítiletou Olivií  přiběhla s pochodní  a zapálila „olympijský“ oheň.  Jako v minulých letech se opět se soutěžilo v trojboji (běhu na 60 metrů, hodu koulí a skoku do dálky z místa). Doplňkovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém  turnaji s názvem  OLIVIA CUP I. uskutečnila  Olivia Prokopová, vítězka zahraničních i českých turnajů., které se konaly  v letech 2001 až 2003. Věcné ceny přijel vítězům předávat osobně Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od  vedoucích  pobytu diplom a suvenýr. Vedle dětí si ceny odnesli i rodiče a také Olivia (která  dostala krásnou golfovou soupravu).  Večer byli všichni pohoštěni grilovaným selátkem. Hry byly zakončeny až další den dopolední túrou po naučné stezce do Albertových skal nad Slapskou přehradou.

probo open handicap 2005

Ročník V.

Jubilejní pátý ročník se konal 25.června 2005 u Písečného jezera v Sadské na Nymbursku při patnáctém vodáckém rehabilitačním pobytu s názvem „Sumeček z Polabí“.Soutěže se zúčastnilo 45 sportovců s handicapem z různých zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Středočeského kraje. Pobyt opět podpořila finančním darem 25.000 Kč společnost PROBO GROUP a.s. slavnostním předáním šeku při pátém ročníku turnaje PROBO CUP OPEN. K tomu navíc poskytla autobus na cestu do tábora a zpět. Ing.Procházka věnoval pro vítěze věcné ceny a všem účastníkům trička, na které nechal natisknout znak PROBO OPEN HANDICAP. Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci zdarma.  Nechybělo nic, co mají správné olympijské hry obsahovat, ani to opečené selátko.

Klasické disciplíny (běh na šedesát metrů, hod koulí a skok do dálky) byly letos doplněny vodáckou soutěží na jezeře a znovu přeborem v zahradním golfu OLIVIA CUP. Na doporučení Ing. Procházky, který se nemohl z pracovních důvodů osobně vyhodnocení zúčastnit, přijel mezi vodáky berounský senátor pan Jiří Oberfalzer.  Jarda „Šutrák“ (který mimochodem vyhrál hlavní cenu - mobilní telefon) mu pak zazpíval svoji báseň. Další den čekala účastníky náročná devítikilometrová vodácká túra po Labi od Písečného jezera přes zdymadlo v Hradištku až do Lysé nad Labem.  Tím hezké hry skončily a všichni se těšili  na příští, šestý ročník v roce 2006 pod Zvíkovem.

Ročník VI.

Po pěti úspěšných ročnících byla na šestém učiněna zásadní změna. Díky mimo jiné i tropickému počasí, se závodní  disciplíny změnily a odehrály se výhradně ve vodě : běh bazénem a plavání na 50 metrů a vodní akrobacie (volný způsob plavání napříč bazénem s proplaváním dvou obručí).  Doplňme, že hry konané v pondělí 26.června 2006 byly den předem zpestřeny vodáckou turistikou na raftech po hladině Otavy a pak i po hladině Vltavy na motorové lodi PRESSTON s pěší túrou k hradu Zvíkov. Na závěr, při návratu autobusem s modrou šipkou PROBO, ještě exkurzí v elektrárně v hrázi Orlické přehrady. To vše se odehrálo při již šestnáctém rehabilitačním táboře pro handicapované vodáky ve Štědroníně pod názvem „Kapřík šupináč z Otavy“.  Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví dotace a tak šek na 50.000,- Kč předaný na VI. ročníku turnaje PROBO CUP OPEN od společností PROBO GROUP a.s., PRODOS  a PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. pomohl uhradit náklady, stejně jako materielní pomoc občanského sdružení HANDICAP LYCEA Praha a Domova Ráček o.p.s. Rakovník.  Již tradičně  všichni vedoucí  odvedli svoji práci bezplatně

probo open handicap 2006

Ceny vítězům přijel opět předat Ing. Zdeněk Procházka s manželkou a dcerou. Zůstali pak se závodníky a jejich doprovodem do večera, kdy si při ohni, za doprovodu kytary, harmoniky a bong všichni zazpívali (a opekli slaninu i vuřtíky). Všech 50 účastníků, většinou členů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR z organizací v  Rakovníku, Poděbradech, Praze a Kolíně tak prožilo krásný  den a díky finančnímu  daru i celý letní  týden.  

probo open handicap 2007

Ročník VII.

Čtrnáct dní po sedmém ročníku turnaje PROBO CUP OPEN byl odstartován v rekreačním areálu RELAX ve Hnačově sedmý ročník olympiády PROBO OPEN HANDICAP, opět v rámci rehabilitačního, již sedmnáctého vodáckého tábora, nazvaného „Vodouch stříbřitý“. Již tradičně byl pobyt podpořen šekem koncernu PROBO a tradičně se konaly po zapálení „olympijského“ ohně tři hlavní disciplíny : skok do dálky, běh na šedesát metrů a vrh koulí. Nechybělo doplnění dalšími disciplínami, tentokrát střelbou z paint ballových zbraní a luků. Zlatým hřebem však byla „plavba odvahy“ na raftech po temné hladině jezera jen za svitu pochodní a měsíčku. Novinkou bylo, že se v rámci integrace závodů zúčastnili i sportovci bez handicapu; největší úspěch a ovace sklidili dva kluci Adámci - tříletý a pětiletý.

probo probo

Tradice nebyla porušena ani při předávání cen, na které přijel se svoji rodinou Ing. Procházka. Nevadil ani déšť, který se nečekaně spustil a hned ustal, abychom při grilu a kytaře mohli posedět v příjemném prostředí zahradní restaurace. Všech čtyřicet účastníků, uživatelů služeb Domova Ráček z Rakovníka, Handicap centra Srdce z Poděbrad a Sdružení pro pomoc mentálně postiženýmČR, tak strávilo krásný sportovní den 21.června 2007.

probo open handicap 2007

Ročník VIII.

Po osmé a naposledy. Tak by se dal pojmenovat osmý ročník olympiády PROBO OPEN HANDICAP, konaný 19.června 2008 v kempu Zlatá Koruna za krásného počasí a za pozornosti desítek kempujících a proplouvajících vodáků. Vedle Ráčků a bocmanů přijeli soutěžit i Poděbradští a přivezli luky a šípy. Bylo to vhodné, protože se rehabilitační pobyt v Českém Krumlově nazýval „Robin Hood“ podle představení, které jsme den předem viděli z otáčivého hlediště na krumlovském zámku . Vedle klasických disciplín a lukostřelby byla však součástí i turistika na Čertovu skálu a přehradu Lipno, abychom si připomněli rok 2002. Sponzor Ing. Procházka (který s námi a s manželkou shlédl i představení) předal všem ceny a obdržel také suvenýr a diplom.

probo probo

V nejlepším je třeba přestat a tak se AlBert s Ilonkou rozhodli „osm a dost“. Děkujeme sponzorům Jožinovi, paní Kudrnové, Ing. Procházkovi, panu Parkánovi s dalším za finanční dary, které pomohly tento náročný pobyt uhradit, stejně jako dotace Středočeského kraje.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT