HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

„Rád se brouzdám rosou … tolik věcí prožívám…“

zaznívala známá písnička při rozcvičkách v Líchovech, když jsme se ráno bosky brouzdali trávou na našem dvacátém vodáckém rehabilitačním pobytu. Měl název

OKOUN II

Rekreační zařízení občanského sdružení PROSAZ v Líchovech nás již vloni očarovalo krásou okolí, klidnou hladinou Slapské nádrže obklopené skalami i lesním tichem. O kvalitním zázemí, příjemném personálu, dobré kuchyni a rozumné ceně nemluvě. Téměř na poslední chvíli nám jeho předsedkyně Ivetka Pešková zajistila pobyt v době od 14. do 19.června 2010; svatý Petr nechal zapršet jen v pondělí ráno a pak oblohu na celý týden skoro vymetl. Oběma patří velký dík.

Okoun 2010 Okoun 2010

Bylo hezké, jak se všichni do známého prostředí těšili, jakoby jeli do svého druhého domova, druhého Ráčku. Po příjezdu byly metráky bagáže rychle vyneseny z autobusu, čluny byly pod dohledem instruktora Lukáše nafouknuty; následovalo vztyčení vlajek na slavnostním nástupu (na kterém dostal AlBert od Ilonky pusu) a šlo se na vodu. Jakoby ani neuplynul rok od prvního OKOUNA a opět jsme obdivovali krásné skály a skalnatý ostrůvek naproti i hausboty a lodě. Po připlutí jsme čluny nechali plné, abychom si plavby v následujících dnech ještě užili. Program však byl bohatý i na souši.

Okoun 2010 Okoun 2010

Bazének lákal ke koupání, při relaxačním dnu se mnozí nechali Markétkou probublat ve vířivce, Ilonkou procinkat tibetskými miskami, nebo Lenkou zkrášlit pleťovou maskou. Mezi tím naše Stříbro udělala každému kdo měl chuť kávu, čaj či svačinku. Když k tomu přidáme večerní ohýnky se zpěvem, pečením vuřtů či grilováním uzeného, byla to relaxace jak má být. I pivo bylo dobré a laciné.

Okoun 2010 Okoun 2010

Nebyli jsme však pořád jen v táboře. Vyjeli jsme si do Dobříše, kde jsme poznali zámek a viděli (za nekřesťanskou cenu) exposice historických motocyklů a vymyšlených strašidel. Jeden večer jsme navštívili hvězdárnu u Sedlčan (tady bylo vstupné naopak nízké jak před desítkami let) a za výkladu nadšeného amatérského hvězdáře jsme pozorovali velkým dalekohledem měsíc. Zpátky jsme šli nočním lesem kus pěšky a přitom jsme poznali, jací jsou někteří kluci „hrdinové“. Lesem jsme však udělali malou túru i za dne a měli jsme radost z nalezených prvních hříbků. Nač ještě vzpomenout? Snad na diskotéku u bazénku či seminář o Vodním světě, při kterém AlBert „přísně“ vyzkoušel účastníky (hlava nehlava včetně vedoucích) ze znalostí ryb a vodních živočichů.

Okoun 2010 Okoun 2010

Náš sponzor Ing. Zdeněk Procházka si i přes nabitý program udělal opět čas a jeden večer mezi nás přijel i s manželkou. Na nástupu si vyslechl co jsme prožili, přislíbil další spolupráci, předal ceny účastníkům a také dostal dárek ke svým šedesátinám. K velké radosti všech účastníků se pak nechal vycinkat na trávě u ohýnku. K fotografii jak sponzor leží na zemi Ilonka poznamenala AlBertovi: „Vidíš, tak se to dělá. Žádné přednášky o fundraisingu na které chodíš ti neukážou, jak dostat sponzora na lopatky“.

Okoun 2010 Okoun 2010

Byl to opět krásný rehabilitační pobyt. Díky dvěma kamerám a čtyřem digitálním fotoaparátům (zejména však tomu co měla v ruce zuřivá fotoreportérka Stříbro), jsou vzpomínky zachyceny navždy. Z obrázků je cítit spokojenost uživatelů služeb a kdo ví o čem je řeč, tak z nich vycítí i perfektní organizaci pobytu a dokonalou práci vedoucích.

Poděkování za náročnou práci si zaslouží:

Za finanční podporu patří poděkování: Okoun 2010

Děkujeme též Ivetce Peškové, předsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a člence správní rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem jejím zaměstnancům za ochotu a vytvoření příjemného prostředí.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT