HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

1.máj 2005

Jízda kanálem

Stalo se již tradicí, že na každý prvomájový den připraví HANDICAP LYCEUM Praha pro členy SPMP nejen z Prahy, ale z celé republiky, nějakou akci.

Vzpomeňme jen posledních pět let : 1.máje 2001 jsme na propluli na raftech Prahou při akci „Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty“, v roce 2002 jsme uskutečnili finále druhého celostátního Videofestivalu v Národní galerii v Praze,  další 1.máj jsme prožili na Orlické přehradě při „Májovém odemykání Otavy a Vltavy“ a vloni jsme tleskali nejlepším snímkům na třetím finále Videofestivalu „S vámi nás baví svět“ v Moravské galerii v Brně.  Letos jsme opět vzali pádla do rukou a vyrazili na řeku. Akce měla název :

„Májové vplutí do Prahy“

Již od samého rána přijížděly k soutoku Berounky s Vltavou auta, autobusy i doprovodná motorová loď záchranářů. Za pozornosti rybářů (kterým to prý stejně nebralo) se z aut vynášela výstroj i kartony s balenou vodou, aby pak zasyčely pumpy při nafukování raftů. Vzduchem létaly povely až do okamžiku, kdy všechny vodáky svolala ke slavnostnímu nástupu skautská píšťalka AlBerta.

Ve větru se zatřepetala státní vlajka i oddílové vlajky Ráčků z Domova Ráček v Rakovníku, Sumečků z Handicap centra Srdce v Poděbradech a SDM v Chotěšicích, Krokodýlků z Brna, Hastrmánků z Domova SPMP v Sedlci, Bocmanů a Světáků z Prahy. Na nástupu si všichni vyslechli nejen pokyny k plavbě, ale také povídání o historii povstání v Lahovičkách před 60 lety z úst místního pamětníka. Po položení věnečku k památníku hrdinům Květnové revoluce se všichni vydali na nový most, ze kterého Ilonka se svými Ráčky spustila do Berounky velký klíč, abychom tak symbolicky odemkli řeku. Začala nová vodácká sezóna.

Čluny šly na vodu a flotila osmi lodí se vydala na desetikilometrovou pouť do Prahy. Poklidná plavba skončila poprvé u jezu v Modřanech. Tam vystřídala líný proud Vltavy „divoká“ voda v  tak zvané retardérce. Zpočátku se někteří báli propustí proplout, ale pak se to všem zalíbilo. Dokonce do člunů sedly i některé maminky (které nás doprovázely autobusem po břehu) aby si to také zkusily. Druhé zpestření nastalo po podplutí Branického mostu „Inteligence“, kde se uspořádaly závody okolo úzkého ostrůvku „Jehla“. Kdo vyhrál se ani nevědělo, ale snažili se všichni. Podplutím Barrandovského mostu se všem otevřel pohled na bájný Vyšehrad. Jako před pěti léty, tak i letos jsme vhodili Vyšehradskému vodníkovi jako dárek barevné kamínky do jeho tůně, podpluli jsme Železniční most a na Výtoni nás už čekalo občerstvení na parníku TYRŠ. Nejen to, čekali nás také kamarádi z klubu SPMP DRUK i s „bocmanskou babičkou“ Alenkou. Tam všech šedesát účastníků dostalo diplom a naposledy si zazpívali s kytaristou, který je na doprovodné lodi celou plavbu povzbuzoval zpěvem.  Zbývá dodat, že akce se připravovala sedm měsíců, náklady dosáhly 17.250,- Kč  a záštitu nad ní převzal spolek VLTAVAN Praha. Finanční podporu poskytl Středočeský kraj.  Příští akcí bude vodácký tábor „Sumeček z Polabí“ v červnu a Svatováclavská plavba „Kolumbus II“ v září. Všichni se už těšíme.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT