HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vyhodnocení Rehabilitační pobytu
P - 102229
14. vodácký tábor
„Stříbrný slapský cejn“ Častoboř, 24. až 27.června 2004.

01. Organizace pobytu

Před vyplutím

Rehabilitační pobyt číslo P-102229 byl pořádán podle zásad Ministerstva zdravotnictví, které jej dotovalo cestou Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (dále jen „SPMP“). Pořádající organizací byl Domov SPMP Ráček Rakovník (dále jen „Ráček“) ve spolupráci s o.s. HANDICAP LYCEEM Praha, které je kolektivním členem SPMP (dále jen „HcL“). Hlavním vedoucím byl JUDr. Josef J.Veselý (předseda správní rady HcL), rehabilitační pracovnicí Ilona Hrušková (ředitelka Ráčku) a její asistentkou Petra Vitvarová (dobrovolnice Ráčku). Všichni tři byli proškoleni v kurzech vedoucích rehabilitačních pobytů, pořádaných v minulých letech SPMP a HcL. Lékařskou garanci měla MUDr. Jana Císařová. Ubytování v chatkách s elektrickým osvětlením a stravování bylo zabezpečeno majitelem rekreačního střediska TS města Sedlčany s.r.o. Ve sprchách, splachovacích WC i ostatních prostorech byl udržován velmi dobrý pořádek. Účastníci měli možnost i drobných nákupů v bufetu. Pitný režim byl zajištěn centrálně (balenou vodou či limonádou).

02. Rehabilitační program

byl zpracován s desetiměsíčním předstihem a tak mohl být nejen dobře propracován, ale i dostatečně materiálně zajištěn. Denní řád byl přesně dodržován (budíček, rozcvička, dopolední, odpolední a večerní program, večerka). Denní program byl po upřesnění vždy vyvěšen na táborové nástěnce :

Program splnil cíle tělesné i psychické rehabilitace účastníků.

03. Sportovní hry IV. ročník PROBO OPEN HANDICAP

Zahájení PROBO OPEN HANDICAP

Sportovní hry byly zahájeny 25.června 2004 hned ráno rozcvičkou v orosené trávě a po včerejším „odemknutí řeky“ pokračovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na raftech přes Slapskou přehradu do krásné Žraločí zátoky. Odpoledne pak trojice závodníků včele s devítiletou Olivií přiběhla s pochodní a zapálila „olympijský“ oheň. Jako v minulých letech, tak i letos se soutěžilo v trojboji (běhu na 60 metrů, hodu koulí a skoku do dálky z místa). Doplňkovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém turnaji s názvem OLIVIA CUP I. uskutečnila Olivia Prokopová, vítězka zahraničních i českých turnajů, například U.S.OPEN v kategorii junior, British OPEN v kategorii žen, CZECH Championchip a dalších, které se konaly v letech 2001 až 2003. Rozhodčím turnaje byl novinář, její trenér (a otec) Honza Prokop. Věcné ceny přijel vítězům předávat osobně Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od vedoucích pobytu diplom a suvenýr. Vedle dětí si ceny odnesli i rodiče a také Olivia (která dostala krásnou golfovou soupravu). Večer byli všichni pohoštěni grilovaným selátkem. Hry byly zakončeny až další den dopolední túrou po naučné stezce do Albertových skal nad Slapskou přehradou. Všichni se už těší na jubilejní pátý ročník v červnu 2005, který je plánován do Polabí jako „Labský sumeček“

04. Hospodaření

Náklady za ubytování a stravování činily 22.790,- Kč. Náklady na dopravu ve výši 10.608,- Kč sponzorovala společnost PROBO TRANS BEROUN s.r.o. Další náklady (např. pojištění, sportovní potřeby, pitný režim, přilepšení stravování, foto a video dokumentace, poštovné apod.) uhradily příspěvky účastníků a mecenáše, který mimo finančního daru ve výši 25.000,- Kč věnoval účastníkům věcné dary do soutěží v hodnotě 13.600,- Kč, sele na rožeň v ceně 2.730,- Kč. Dotace Ministerstva zdravotnictví byla 23.400,- Kč. Náklady pobytu byly sníženy i bezplatným zapůjčením sportovních potřeb, zejména člunů s výbavou, které by podle platných ceníků stály 20.600,- Kč. Doplňme, že technický i sportovní instruktor, rozhodčí a instruktor golfu i kuchař opékající sele, odměnu nechtěli (a ani náhradu za použití vozidel, která by činila nejméně 2.400,- Kč). Vedoucí tábora se odměn zřekli.

05. Různé

Zdravotní problémy se nevyskytly. Jedenkrát byla ošetřena odřenina ze sportu, několikrát bylo ošetřeno bodnutí klíštětem. Celý program byl dokumentován dvěma video kamerami a fotograficky. Po sestříhání budou snímky použity pro Videofestival 2006. V novinách byl uveřejněn článek o IV. sportovních hrách PROBO-OPEN-HANDICAP 2004. Výsledky a fotografie jsou uvedeny také na webových stránkách.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT