HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

"Májová štvanice" na Slapech místo "Májové Štvanice" v Praze.

Nástup

Prvního máje 2009 zaburácelo sedmdesát sedm vodáků na slavnostním nástupu své "Ajóóój" a ozvěna skal z druhé strany Slapské přehrady jim pozdrav vrátila. Pod státní vlajkou a vlajkami vodáckých oddílů Ráčků z Rakovníka, Sumečků z Poděbrad a Chotěšic, Krokodýlků z Brna, Bocmanů a Hastrmánků z Prahy, tak začala "Májová štvanice", jak jsme pojmenovali letošní odemykání Vltavy.

Na vysvětlenou: slavnostní zahájení vodácké sezóny nazvané "odemykání vod" uskutečňujeme zpravidla 1.května spolu s dalšími humanitárními organizacemi. Letos mělo být v Praze na ostrově Štvanice. Pro akci se toto místo ukázalo jako organizačně složité a tak jsme přijali nabídku Ivetky Peškové, předsedkyně občanského sdružení PROSAZ a naší kamarádky, abychom využili jejich rehabilitační zařízení v Líchovech. Dobře jsme udělali, bylo nám vytvořeno příjemné zázemí.


Okolo ostrůvku

Když přestaly syčet pumpy, kterými vodáci nahustili všech deset raftů, tak velkým klíčem odemkli řeku a spustili je na vodu. Po nalodění se vydali napříč přehradou ke krásným skalám, aby tak kolem skalního ostrůvku uspořádali "štvanici" a obepluli jej několikrát dokola. Zbytek dne pak všichni strávili pádlováním na klidné hladině Vltavy, prohlédli si oba břehy a těšili se, že v těchto místech bude uspořádán za měsíc náš devatenáctý rehabilitační vodácký tábor.

Nikdo nespadl do vody, počasí bylo skvělé, jídlo dobré, pivo a limo laciné, děvčata doslala májové pusy... co více si mohli všichni přát. A tak se odpoledne loučili s vědomím krásně prožitého prvomájového dne

.

Komu poděkovat

Na vodě

především Ilonce Hruškové, ředitelce Domova Ráček o.p.s. za přípravu a pomoc při organizaci akce a dále všem vedoucím oddílů :

a všem asistentům a asistentkám, které zde není možno ani vyjmenovat, za to, že ve vlastním volnu, na vlastní náklady a bez nároku na odměnu umožnili lidem s handicapem prožít krásný den.

Celkové náklady na akci činily 23.440,- Kč a uhradili si je účastníci sami. Poděkování patří Středočeskému kraji za finanční příspěvek na dopravu autobusem.

Několik vět na závěr

Byl to zase jeden krásný "letní" 1.máj 2009. Pán Bůh nás má pořád rád. Proč? Protože pro nás na tento den vždy připraví takové počasí, že nám všichni závidí. Může koncem dubna třeba sněžit, ale když odemykáme je vždy letní den. A že už jsme těch májových odemykání uspořádali šest:

Abychom byli upřímní, tak zase na Svatováclavské zamykání vod nám sv. Petr na oplátku vždy připravil chladno a déšť. Bylo jich také požehnaně:

Fotogalerie Májová štvanice

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT