HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vyhodnocení rehabilitačního pobytu
„Sumeček z Polabí“
15. vodácký tábor Písečné jezero v Sadské,24. až 27.června 2005.

Plavba po Labi

Proč takový název ? Sumeček americký byl do našich řek zavlečen z Ameriky a oproti sumci velkému má sice více fousů a ploutví, ale je to prcek, který nikdy nevyroste. V mrtvých ramenech Labe a v jeho tůních byly tyto ryby, kterým rybáři také říkají „trumeni“ velmi rozšířeny. A tak jako na Berounce byly symbolem našeho pobytu zlatí úhoři, na Lipně pak stříbrná štika a na Slapech stříbrný cejn, tak jsme náš patnáctý rehabilitační vodácký pobyt pojmenovali podle tohoto sumečka.

Pro pobyt vybral AlBert opět nové místo u Písečného jezera v Sadské. Ubytování i stravování v internátu učiliště bylo skvělé. O pobyt by velký zájem. a půl roku předem byla všechna místa obsazena. Účastníci rehabilitačního pobytu nebyli jenom z řad uživatelů služeb Domova Ráček, naopak. Pobyt byl sice organizován jako jedna z akcí jeho celoročního projektu „Sedm divů“, ale byl jako vždy otevřen i pro ostatní zájemce ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR. Zúčastnili se ho například uživatelé služeb ze Speciálních domovů SPMP Modrého Klíče a Sedlce z Prahy a Handicap centra Srdce v Poděbradech a rozmanitost účastníků doplňovali i handicapovaní z pražské organizace SPMP a klienti z Ústavů sociální péče Psáry a Dobřany. Celkem se rehabilitačního pobytu zúčastnilo 41 osob, dotovaných bylo 40; z toho bylo jen 17 bylo z Domova Ráček Na sobotní sportovní hry se přijeli podívat i někteří další příznivci Domova Ráček a rodiče.

Rovněž rehabilitační program byl předem připraven a díky počasí (i nečasu) byl splněn. První den po vztyčení vlajky a seznámení se s jezerem bylo večer promítání snímků z minulých pobytů, pro pamětníky i deset let starých. Druhý den byl pak sportovní. Po dopolední vodácké hře na jezeře následoval již pátý ročník olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP (o tom se čtete na jiném místě) a druhý golfový turnaj OLIVIA CUP. Vyhodnocení bylo v rakovnickém tisku. Večer pak Tom upekl uondaným sportovcům sele. Šlo se spát, protože všechny čekal náročný den. Po přeplutí Písečného jezera v dešti a po těžkém nástupu do Labe nás protivítr tak přidržoval, že jsme ani nevěděli, že plujeme po proudu. Když jsme po deseti kilometrech uviděli most v Lysé nad Labem, měli jsme radost. Večer jsme si promítli to, co bylo na Sumečku natočeno a čekalo nás ráno bez rozcvičky, pak balení, loučení a odjezd. Moc hezké.

Rehabilitační pobyt splnil svůj účel i díky všem vedoucím, za které jmenujme Ilonku, Lenku, Tomáše, Toma a AlBert. Všichni se již těší na sestříhaný snímek. Fotografie se také povedly.

sumecek
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT