HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Logo Sapere

Společnost SAPERE, spol. s r.o. vznikla na jaře roku 2006 jako logické pokračování více jak dvanáctileté činnosti samostatně podnikajících fyzických osob. Jejím hlavním cílem je podpora a služby v oblasti informačních technologií pro firmy ve všech odvětvích podnikání, převážně pak ve farmacii, zdravotnictví, životním prostředí, dopravě a logistice. Mezi tyto činnosti patří zejména zpracování a správa dat a databází, vývoj software na zakázku, kompletní outsourcing celé počítačové infrastruktury, dodávka hardware, spotřebního materiálu, software a licenční poradenství, konzultace a školení.

Tolik z webových stránek společnosti. Dodejme však, že jednatel společnosti Honza Mrákota je řadu let sympatizantem HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. Zúčastnil se řady akcí, zejména Videofestivalů a po založení své firmy v roce 2006 se rozhodl být i naším pravidelným sponzorem. Pomáhá nejen penězi, ale i dodáním svých produktů a služeb. Děkujeme a vážíme si toho.

AlBert a Ilonka

kaprik kaprik
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT