HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Výcvik sportovních instruktorů 1995 až 1996

byl zaměřen především na mladé budoucí sportovní instruktory rehabilitačních pobytů dětí s handicapem. První soustředění se uskutečnilo v srpnu 1995 na ostrově KRAKEN u Píšťan, kde nám svojí potápěčskou základnu půjčili kamarádi z Litoměřic. Byl procvičen raftig na klidné vodě jezera i na divokém kanále v Roudnici nad Labem, jízda na vodních lyžích, pěší turistika do okolí a na vrch Radobýl, prohlídka kulturních památek a pochopitelně tábornické hry a sport. Praha, Trojský kanál; závody PARMA 2007


Praha, Trojský kanál;
závody PARMA 2007

Foto Robert Vachule

Druhé soustředění pak bylo v červenci roku 1996 v loděnici University Karlovy, postavené u jezera v Poděbradech. Zde byla proškolena bezpečnostní pravidla, zdravověda, zvláštnosti osob s mentálním postižením a pochopitelně nechyběly tábornické disciplíny a táborová hra, kterou připravil Rafting club handicap. Navíc zde proběhl i mini kurz španělštiny.

Závěrečný výcvik byl uskutečněn v září 1996 ve Vysokých Tatrách. Základnu jsme měli v Tatranské Lomnici. Vystoupali jsme na krásná horská místa, poznali přírodu a navštívili i symbolický cintorín. Zlatým hřebem bylo splavení ledového Dunajce na raftech a pltích. Zde s námi byly již i „děti“ s handicapem a tak se vlastně jednalo o praktické procvičení získaných znalostí.

Dodejme a přiznejme si, že z dvaceti účastníků výcviku sportovních instruktorů zůstala u dobrovolné práce s handicapovanými asi čtvrtina. Jedním z nich je Pepa (na fotografii). Eva, pozdější „kapitánka bocmanů“, využila získané znalosti ve své diplomové práci na Universitě Karlově; speciální pedagogika se stala jejím povoláním.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT