HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Jazykové kurzy pro členy členských organizací RHS 1996 až 1998

byly podpořeny grantem Rady humanitárních sdružení; když ke grantu připočítáme desetiprocentní spoluúčast zájemců, kteří si platili též skripta, učební pomůcky a dopravu, tak náklady na tento projekt přesáhly jeden milión korun českých. Od zahájení projektu 1.ledna 1996 bylo do 31.prosince 1998 připraveno jedenáct kurzů pro začátečníky (Z) a jedenáct kurzů pro pokročilé (P). Realizováno jich bylo celkem osmnáct; zpravidla obou kurzů (Z i P) se zúčastnilo celkem 127 zájemců z 27 nestátních neziskových organizací.

Původní zámysl projektu byl sestavit třídu zájemců a vyjet na dva týdny do některého ze středisek Ústavu jazykové a odborné přípravy University Karlovy (ÚJOP UK) mimo Prahu. To se povedlo dvakrát. Vzhledem k obtížím s dopravou a také vysokým nákladům jsme hledali a našli jiné způsoby výuky. Rozmanitost kurzů pak potvrdila správnost změny projektu. Dokonce bylo některým zájemcům umožněno i zařazení do studijní skupiny intenzivních kurzů INTEX UK mezi běžné, nedotované, studenty. Výjimečně byla umožněna i za stejných dotačních podmínek individuelní výuka (zejména vozíčkářům).

Vedle získaných znalostí bylo přínosem i poznání členů z různých organizací mezi sebou a byla navázána také přátelství s rodilými mluvčími ze zahraničí, se kterými někteří dodnes komunikují a navštěvují se.

Přehled všech kurzů :

Logo Karlovy University
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT