HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vodouch stříbřitý,

vodouch

latinsky Argyroneta aquatica, je naším jediným pavoučkem, který si vybral za svoje bydliště vodu. A protože každý náš vodácký tábor má nějaké jméno (jako Zlatí úhoři, Stříbrná lipenská štika, Sumeček z Polabí, Slapský cejn atd. atd.) dali jsme tomuto, již 17. táboru jméno po pavoučkovi, abychom tu vodní havěť trochu obměnili. Bohužel, mimo obrázků z internetu a ze staré encyklopedie „Brehmova života zvířat“ se nám pavoučka (ani na inzerát v Annonci) nepodařilo živého sehnat a ukázat dětem. Přesto nám štěstí přinesl. Počasí bylo celý týden až do pátku nádherné, program úžasný a kuchař se také snažil.

Příprava „Vodoucha stříbřitého“ byla zahájena rok předem; už 13. července 2006 jeli AlBert s Ilonkou do areálu RELAX ve Hnačově, aby tam po prohlídce a smluvení ceny objednali pobyt. Bohužel, nebylo možno zajistit tolik míst, aby byli uspokojeni všichni zájemci, zejména pražští bocmani, protože druhou polovinu areálu mělo zamluveno občanské sdružení DAR s těžce postiženými dětmi. Tak jsme bocmanům pro útěchu přenechali všechny vstupenky na hezké oslavy spolku VLTAVAN, které obdržel za odměnu Domov Ráček o.p.s. Proto se svými obětavými asistentkami, pod vedením ředitelů Míši a Ilonky vyjeli na tábor pouze uživatelé služeb Domova Ráček o.p.s. a Handicap centra Srdce, spolu s několika sponzory, kteří finančně pomohli pobyt uhradit. Autorem celého projektu a hlavním vedoucím byl (kdo jiný, než) AlBert. Pobytu se zúčastnilo 39 nadšenců, kteří měli k disposici 6 raftů „Colorado“. Dopravu zajistil koncern PROBO (faktura za autobus ve výši 20.400 Kč byla sponzorsky uhrazena), dále mikrobus a dodávka HC Srdce a dvě osobní vozidla. Celkové náklady přesáhly 117.000 Kč a asi je zbytečné opakovat, že vedoucí odvedli práci bez nároku na odměnu, jako při minulých pobytech.

Program, který měl mnoho nových prvků a několik „zlatých hřebů“ se rovněž připravoval řadu měsíců předem. Každý tušil, že budeme hrát a zpívat u ohně či při grilování, že bude opět letní kino pod noční oblohou, olympiáda PROBO-OPEN-HANDICAP (již sedmá) na kterou přijede rozdávat ceny sponzor, generální ředitel koncernu PROBO Ing.Procházka, že budou rozcvičky pod vedením Jožina, plavba na raftech a koupání. Ale že přijede náš kamarád, nyní policista, Marek Šmíd a odhalí něco z tajů kriminalistiky, dokonce přiveze pouta, zbraně a paint ballovou střelnici a k tomu Míša i luky, to byla novinka pod názvem „branné odpoledne“. Dalším zlatým hřebem byla plavba na raftech za svitu měsíce po klidné a temné hladině k trosečníkům, kteří čekali s pochodněmi na ostrůvcích. Plavba završila čtyři cesty Kryštofa Kolumba do Nového světa. Jahůdka (Lenka) připravila i krásné malování hrnečků a přírodopisnou vycházku a spolu s Martinkou, Vlaďkou a Petrou i pyžamovou diskotéku. Jak už je zvykem, zpáteční cesta autobusem byla přerušena zajímavou exkurzí, tentokrát do Plzeňského pivovaru, kterou uhradilo HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a také výborným obědem, na který přispěl stokorunou každému jedlíkovi sponzor, společnost JSRK s.r.o.

Byl to jeden z nejkrásnějších táborů (ale to říkáme vždy), ze kterého máme desítky fotografií a dvě hodiny záběrů, které se objeví jak ve filmu o „Vodouchovi stříbřitém“, tak ve filmu o „Čtyřech plavbách Kryštofa Kolumba“.

Byl to jeden z nejkrásnějších táborů (ale to říkáme vždy), ze kterého máme desítky fotografií a dvě hodiny záběrů, které se objeví jak ve filmu o „Vodouchovi stříbřitém“, tak ve filmu o „Čtyřech plavbách Kryštofa Kolumba“.

Na závěr ještě fakta :

Vedoucí štáb tábora :

Splněný program (stručně) 18.6. až 22.6.2007:

Náklady pomohli uhradit :

vodouch vodouch vodouch vodouch
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT