HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vyhodnocení rehabilitačního pobytu
Zlatí úhoři
05.09.2001 až 09.09.2001 Račice u Berounky Projekt SPMP číslo P - 109490

Organizace pobytu

Organizátorem rehabilitačního pobytu bylo občanské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha, kolektivní člen Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (dále jen "SPMP"). Organizovalo v pořadí již 11. integrovaný rehabilitační pobyt. Projekt sportovní rehabilitace osob s mentálním postižením byl propojen s dalšími humanitárními projekty Mezinárodního roku dobrovolníků OSN, jako je "Kurz bocmanů", "Studánka" a "Videofestival 2002“.

Vedením pobytu byli pověřeni mladí vedoucí : hlavní Eva Veselá, oddíloví Michal Šmíd, Radka Procházková, Jana Holíková, Martina Svobodová, Michala Jirsová, kteří byli vyškolení v kurzech HANDICAP LYCEA a SPMP pro vedoucí táborů. Dohled a patronát nad průběhem měla tzv. "rada starších" (JUDr. Josef J.Veselý, Ilona Hrušková) a s dílčími úkoly pomáhali i rodiče a sportovní instruktoři (Roman Votroubek, Marie Čejková). Pomocníky vedoucích byli zejména nově školení bocmani z řad mládeže s mentálním postižením. Vodácké túry byly jištěny dvěma vyškolenými záchranáři Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže (Eva Veselá a Josef Veselý jun.).

Celkem se pobytu se zúčastnilo 50 osob dotovaných cestou SPMP Ministerstvem zdravotnictví. Účastnili se klienti z Domovů SPMP "Ráček", HC SRDCE, Chotěšice a Sedlec, dále z členské základy občanského sdružení RAFTING CLUB HANDICAP, HANDICAP LYCEA a pochopitelně SPMP (z Prahy a Poděbrad).

Státní dotace byla bohužel poskytnuta jen v minimální výši 160,- Kč na osobu a den. Zbytek nákladů si hradili účastníci, za pomoci sponzora a organizátora. Rozpočet byl vyrovnaný. Všichni účastníci pobytu byli pojištěni u České pojišťovny a.s. Praha a Beroun třemi pojistkami typu 94 na jednonásobek pojistného plnění, které nemuselo být využito.

Pobyt byl zajištěn v dosud nepoznané chatě Zálesák uprostřed přírodní rezervace v křivoklátských lesích asi kilometr od řeky Berounky. Stravování bylo kvalitní, pětkrát denně, bez problémů. Jeden den byla i druhá večeře (opékané vuřty), jednou balíček na túru místo oběda a na závěr sele na rožni. Ubytování bylo turistické a vyjma občasných problémů s teplou vodou bylo dobré.

Dopravu na místo pobytu a zpět si zajišťoval každý sám, pouze Domovy SPMP Chotěšice a "Ráček" použily mikrobusy (které byly využity i pro dopravu lidí bez aut z a na nádraží 9 km vzdálené). Doprava osob a člunů na začátek túry k řece byla zajištěna soukromým autobusovým dopravcem. Přepravu člunů zajistila osobním autem s přívěsem hlavní vedoucí.

Celý program byl dokumentován dvěma amatérskými videokamerami a několika fotoaparáty. Natočené snímky budou sestříhány a realizovány v projektu "Videofestival 2002". V sobotu 8. září přijela Česká televize, tvůrčí skupina Magazínu KLÍČ a natočila reportáž. Bude vysílána 20. září 2001 a je to letos již podruhé, co se handicapovaní vodáci objeví na obrazovce ČT2. V místním tisku vyšel o pobytu hezký článek "Zlatí úhoři zakotvili v Račicích".

Rehabilitační program

Pobyt měl velmi náročný, sportovně rehabilitační, kulturně společenský a výcvikový program, který byl předem podrobně propracován hlavní vedoucí. Program byl stoprocentně splněn. Volně navazoval na podobný pobyt v minulém roce ("Zlatí úhoři" v Berouně, kempu Na Hrázi) a na zmíněné programy projektů "Kurz bocmanů“ a "Studánka“.

Náročnost programu ještě utvrdilo počasí. Bylo chladno, občas přeháňky či liják. Ale zasvítilo i slunce a na noční obloze bylo alespoň jednou vidět hvězdy a měsíc (důležité pro kurz bocmanů).

Pevnými časy byl stanoven denní řád:

Program každého dne byl vyvěšen na táborové nástěnce :

Poděkování

Organizátor rehabilitačního pobytu děkuje všem vedoucím za splnění náročného programu bez mimořádných událostí. Rovněž tak děkuje asistentům a doprovodu za pomoc při organizaci provozu (stravování, manipulaci s lůžkovinami, administrativu apod.) a oceňuje přínos Domova SPMP „Ráček“ k obohacení programu (přípravu olympiády, knížek a suvenýrů). Opět byl vytvořen krásný vodácký kolektiv a i přes obtíže s některými klienty je možno tento poslední pobyt "Zlatí úhoři" v Račicích označit za jeden z nejhezčích.

Na závěr děkujeme jménem Jarky, Lukáše, Vlasty a Ivanky všem, kteří se jim snažili pomoci při nehodě, která se stala na cestě z tábora. Zejména děkujeme posádkám vozidel : Eva/Pepa/Andrea, Luboš/Maruška a Michal/Michala.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT