HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Veřejné poděkování
Nadačnímu fondu SPMP „Rodiče dětem“
při příležitosti jeho desátého výročí vzniku.

Nadační fond SPMP "Rodiče dětem" Před 10 lety, přesně 15.ledna 1994 bylo na výjezdním zasedání ÚV SPMP v Hodoníně rozhodnuto založit Nadaci SPMP „Rodiče dětem“. Na archivní magnetofonové pásce jsou uchovány hlasy pro i proti Ing. Kaina, otce této myšlenky, MUDr.Kvapilíka, tehdejšího předsedy SPMP, JUDr. Veselého, pozdějšího ředitele této nadace, Ing.Kubíka, F.Halma, dr.Týmalové, doc.Černé a mnoha dalších. I když se původní poslání nadace (později nadačního fondu) změnilo, byla její činnost účelná. Penězi podpořila mnoho „velkých malých projektů“ nejen organizací SPMP, ale i kolektivních členů, jakým je i naše HANDICAP LYCEUM Praha. Věříme, že při příležitosti 35. výročí SPMP bude místo v časopise Mentální retardace i pro připomenutí tohoto výročí, protože desetiletá práce správní a dozorčí rady zasluhuje veřejné uznání. Tento dopis je jen malou (asi i první) gratulací našeho občanského sdružení a poděkováním za podporu některých projektů. Pro ilustraci uvádíme alespoň dva.

PROBO GROUP a.s. Předposledním projektem, který nám byl podpořen Nadačním fondem SPMP „Rodiče dětem“ grantem ve výši 13.000 Kč, byl “Kurz bocmanů II“. Tento projekt (společně s projektem „Souhvězdí Ráčka“) byl realizován v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003. Celoroční projekt obsahoval patnáct akcí, kterých se zúčastnili členové organizací SPMP z Prahy, Poděbrad, Rakovníka, Brna, Třebíče a Klatov. Náklady činily 197.468,- Kč, dobrovolníci věnovali ze svého času celkem 1.029 hodin a akcí se zúčastnilo úhrnem 905 osob. Z řady těchto akcí jsou sestříhány snímky, které je možno shlédnout na Videofestivalu 2004, konaném v rámci kampaně ICN „30 dní pro neziskový sektor“ buď 7.2. v Třebíči, nebo 28.2. v Praze (a možná i na finále 1.5. v Brně). Posledním podpořeným projektem je právě tento Videofestival 2004. Grant ve výši 12.000 Kč bude jako příspěvek rovnoměrně rozdělen mezi ty organizace SPMP, které použijí pro přepravu účastníků sjednané autobusy.

Ještě jednou díky za podporu projektů! Přejeme mnoho štěstí do dalších deseti let!

Poděkování bylo zveřejněno v časopise SPMP Mentální retardace a také v pražském „Dopise členům“. Naše gratulace byla opravdu první (ale také jediná). Nadační fond přitom rozdal granty mnoha organizacím i jednotlivcům v hodnotě statisíců korun. Dodejme, že od roku 1998 podpořil Nadační fond celkem osm projektů HANDICAP LYCEA Praha o.s. částkou 173.300,00 Kč. Chtěli jsme Nadačnímu fondu SPMP „Rodiče dětem“ pogratulovat i k 15. výročí, ale časopis Mentální retardace již zanikl. Pravděpodobně zanikne i Nadační fond. Lidé, kteří ve správní radě zdarma pracují nevidí jeho budoucnost růžově. Je možné, že grant pro Videofestival "S vámi nás baví svět" v roce 2010 byl náš poslední. Mrzí mě to a nejen pro peníze. Odchází další kousek historie SPMP.

JUDr.Josef J.Veselý
spoluzakladatel Nadace SPMP „Rodiče dětem“

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT