HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Česká rada humanitárních organizací
(dříve Rada humanitárních sdružení)

Česká rada humanitárních organizací

podpořila v letech 1994 až 2005 projekty HANDICAP LYCEA Praha celkem čtrnácti granty v hodnotě 1,519.230,- Kč (z toho Videofestivaly částkou 312.500,- Kč, Videokabinet částkou 263.990,- Kč, kurzy a školení částkou 919.940,- Kč). Pro srovnání například Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“ udělil HANDICAP LYCEU šest grantů v hodnotě 118.300,- Kč, Nadace ROS dva granty v hodnotě 80.000,- Kč, Nadace University Karlovy jeden grant v hodnotě 31.000,- Kč a Středočeský kraj také jeden v hodnotě 20.000,- Kč.

Z toho vyplývá, že ČRHO (RHS) byla vždy tím nejdůležitějším mecenášem a například projekty Videokabinet a Videofestival® „S vámi nás baví svět“ by se bez její podpory těžko uskutečnily.

Na druhé straně již od roku 1994 (bez přerušení až do roku 2004) působili ve volených funkcích ČRHO (RHS) členové správní rady HANDICAP LYCEA Praha :

* JUDr. Josef J.Veselý pracoval jako předseda správní rady ČRHO i Fondu humanitárních projektů RHS a jedno období jako vicepresident RHS.
* Iveta Pešková pracovala jako předsedkyně i členka správní rady Fondu humanitárních projektů a též členka presidia RHS,

Tak se HANDICAP LYCEUM Praha aktivně podílelo na činnosti tohoto humanitárního sdružení ve prospěch jeho cca 200 členských organizací (mimochodem, projekty, podpořené citovanými granty byly realizovány zejména pro ně).


črho
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT