HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

JRSK s.r.o.

Pan Josef Jirásek v září roku 2006 rozhodl, že jeho společnost JRSK s.r.o. bude stálým sponzorem občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a mecenášem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku. Své rozhodnutí stvrdil sponzorskou smlouvou.

JRSK s.r.o. JRSK s.r.o.

Co je štěstí ? Muška jenom zlatá !

JRSK s.r.o.

Když jsme se v září roku 1997 s panem Jiráskem (později „Jožinem“) poprvé potkali ve Svatošských skalách, a v jednom ze srubů večer u krbu vysvětlili, jaké pořádáme akce pro osoby s handicapem, netušili jsme, že si připíjíme na tykání s budoucím sponzorem.

Tehdy se vodácký tábor u Ohře jmenoval „Muška zlatá“, protože naši uživatelé služeb byli šťastní, že mohou pokřtít nové čluny, které nám darovali sponzoři. Je však vidět, že od nás muška zlatá neodlétla. Později na naše akce několikrát přijel i Jožin s rodinou. Přivezli pár maličkostí pro účastníky táborů a k večernímu táboráku přidali kytary a zpěv.

Dostali pozvání i na naši akci „KOLUMBUS III“ (vyhodnocení uvádíme na jiné stránce). Nejenže se Jožin rozhodl celou akci sponzorovat, ale navíc poslal všem účastníkům CD se snímky, které za na této akci nafotografoval. Na závěr se rozhodl být stálým sponzorem občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a mecenášem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Děkujeme. AlBert a Ilonka


© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT