HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

PROBO GROUP a.s.

Společnosti koncernu PROBO již deset let pravidelně podporují činnost různých nestátních humanitárních organizací a amatérských sportovních klubů ve Středočeském kraji. Nejen to, několikrát podpořily darem i státní ústavy sociální péče pro muže s mentálním postižením v Suchomastech a Lochovicích a občanská sdružení v Severočeském kraji a Kraji Vysočina. Nejde však „jen“ o peněžní a věcné dary. Velmi důležitá je také podpora zaměstnanců společností v jejich dobrovolnické činnosti a třeba i umožnění bezplatného skladování vodácké a tábornické výbavy či sponzorování osobní dopravy.

Celkem od roku 1997 společnosti koncernu PROBO podpořily projekty HANDICAP LYCEA (dříve Sdružení mládeže a rodičů TJ „S tebou mě baví svět“) finanční částkou 264.250,- Kč a věcnými dary v hodnotě 43.000 Kč. Staly se tak naším nejvýznamnějším dárcem (dříve jsme říkali „sponzorem“).

Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Zdeněk Procházka se spolu se zástupci managementu a rodinou pravidelně účastní mnoha kulturních a sportovně rehabilitačních akcí konaných pro mládež s handicapem, které koncern podpořil darem. Navštívili rehabilitační tábory, jmenujme například „Vltavín“ na Kamýku, „Stříbrný cejn“ na Slapech, „Zlaté úhoře“ na Berounce či „Lipenskou štiku“ u Frymburku a „Kapříka“ u Zvíkova. Na táboře ve Svatošských skalách u Ohře nám v roce 1997 darovali tři rafty i s výbavou (čtvrtý pak na turnaji PROBO CUP v roce 2001). Zúčastnili se také v roce 1999 několika koncertů z celostátního turné, který jsme pořádali s rakovnickou kapelou „Hradní Duo“ pro handicapované posluchače „V dobrém se sejdeme“, téměř všech Videofestivalů „S vámi nás baví svět“ v Národní galerii v letech 2000, 2002 a 2004 a nechyběli ani při předávání věcných cen od PROBO na sportovních přeborech PROBO OPEN HANDICAP, které měly již šest ročníků.

Příkladem vstřícného přístupu byl konečně i nákup publikací od Nakladatelství UMÚN (umělců malujících ústy a nohama) do tomboly podnikového plesu, jejíž výnos byl pak věnován Nadačnímu fondu SPMP „Rodiče dětem“, který je mecenášem HANDICAP LYCEA Praha. Za příkladné a pravidelné dárcovství byl koncern PROBO třikrát nominován na cenu Nadace VIA Bona udělovanou dárcům.

PROBO GROUP a.s. PROBO GROUP a.s. PROBO GROUP a.s.
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT