HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Kurz bocmanů I.
Vyhodnocení projektu Mezinárodního roku dobrovolníků 2001

logo

Jedním z projektů, připravených k podpoře  Mezinárodního roku dobrovolníků 2001 byl „Kurz bocmanů“ tj. kurz zástupců vedoucích vodáckých oddílů z řad handicapované mládeže. Měl to být i ohlas na hnutí self-advokátů (bohužel bez odezvy v orgánech SPMP). Projekt byl podpořen finančně Českou radou humanitárních organizací a řadou mecenášů (za všechny alespoň jmenujme PROBO GROUP a.s.). Rehabilitační pobyt byl podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví ČR.

Projekt byl v roce 2001  složen z deseti různých akcí, tak zvaných „plaveb“. Začal slibem nováčků, pokračoval výukou pádlování, plavání, záchrany  a vrcholil vodáckým táborem „Zlatí úhoři II“ v Račicích na Berounce.  V projektu se střídaly sportovní akce s kulturními, společenskými a výchovnými. Byla založena tradice sportovních her handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP. Po zkouškách, kontrole bocmanských deníků s úkoly a po odevzdání „Patentové (diplomové) práce“ následovala slavnostní promoce a předání patentů na Námořnickém bále v Praze, kde naše sdružení získalo i čestné členství v historickém spolku VLTAVAN ! Bálu se zúčastnilo i mnoho kamarádů z celých Čech a Moravy.  Bocmani jsou na svůj název,  vlajku a patent právem hrdí a jejich rodiče či sourozenci rovněž.

Kurzu se dostalo publicity v regionálním tisku (Rakovnický a Berounský deník, Rakovnický raport, Blesk a další),  články vyšly i v tisku občanských sdružení. Česká televize v Magazínu KLÍČ odvysílala dvě (!) reportáže a film „Májový sjezd Vltavy“ získal cenu studia Barrandov v  soutěži „Benátky filmových amatérů“ 2001.  Filmy byly  připraveny i do soutěže Videofestival 2002.  Kurz byl dokumentován řadou fotografií a desítkami hodin videozáznamů, které čekají na sestříhání pro Videofestival 2004. Kurz byl představen i účastníkům školení vedoucích rehabilitačních táborů ČRHO v Březejci, které pořádalo HANDICAP LYCEUM Praha v květnu 2001.

Součet dobrovolnické práce na akcích činí 1.214 hodin (v tom nejsou hodiny věnované přípravě akcí).  Součet účastníků při akcích je  674 osob.  Náklady projektu dosáhly 145.978,- Kč (z toho část si hradili účastníci sami).

Na projektu s HANDICAP LYCEEM Praha spolupracoval především Domov SPMP „Ráček“ v Rakovníku, dále HANDICAP CENTRUM SRDCE v Poděbradech, KLUBÁCI dr. Týmalové z Prahy, Sportovní potápěči ze Strakonic  a spolek VLTAVAN Praha. Dále spolupracovala  koncertní skupina HRADNÍ DUO,  hasiči z Poříční  základny č.19 a Poříční policie,  přednosta Wilsonova nádraží  řada dalších, které není možné vyjmenovat.

Kurzem v roce 2001 však nic neskončilo : v roce 2002 je naplánováno první cvičení bocmanů 26.května 2002, druhé pak 19.10.2002 a rehabilitační vodácký pobyt „Stříbrná štika“ na Lipně v červnu 2002. V roce 2003 se připravuje třetí a čtvrté cvičení při kterém bocmani poznají prameny Vltavy, její ústí do Labe a třetí ročník PROBO OPEN HANDICAP.

Přehled jednotlivých akcí

1. plavba: Zahájení kurzu a složení slibu. Praha 2, Podskalí. Datum a místo : 13.01.2001 – Plavecké museum na Výtoni, Vyšehrad, hospoda U plavců.
Cíl: Zahájení kurzu, prohlídka Musea. První kontakt se spolkem VLTAVAN.  Výuka mapy na hradbách Vyšehradu. Založení Bocmanských deníků.
Účast : 39 natěšených bocmanů, kteří berou kurz vážně.
Dokumentace : videozáznam, fotodokumentace.
Celkem hodin dobrovolníků : 64
Celkové náklady : 5.709,- Kč

2. plavba: Výuka pádlování a záchrany, kontrola plavání. Výuka na téma “vodní svět“.
Datum a místo : 17.02.2002 Rakovník : bazén,& učebna v Ráčku.
Cíl: Prověrka plavání, výuka pádlování, soutěže. Základní úkony záchrany. V Ráčku potom videozáznamy o první pomoci a výuka „vodní svět“ (o přírodě okolo řeky).
Účast : asi 50 bocmanů s doprovodem.
Dokumentace : videozáznam, články v novinách.
Celkem hodin dobrovolníků : 88
Celkové náklady : 9.407,10 Kč

3. plavba: Vítání jara a otvírání studánek u Sázavy.
Datum : 17.03.2002. Posázavská stezka.
Cíl: Podle tajné mapy projít Posázavskou stezku (po cestě autobusem byl výklad o Vltavě) a najít jarní květiny, včetně chráněného kandíku.
Účast : 41 osob
Dokumentace : fotografie, videozáznam. Články v tisku.
Celkem hodin dobrovolníků : 70
Celkové náklady : 5.375,20

4. plavba: Odemykání řeky Berounky.
Datum : 07.04.2002 kemp Na hrázi v Berouně.
Cíl: Odemknout vodácky řeku a poprvé s bocmany vyjet na tekoucí vodu. Naučit zacházet s vysílačkami. Rozdělat oheň.
Účast : 43 osob.
Dokumentace : články v tisku, videozáznam.
Celkem hodin dobrovolníků : 75
Celkové náklady : 3.227,50

5. plavba: Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty.
Datum : 01.05.2002 Vltava z Podolí na František.
Cíl: Projet Vltavu pod Pražskými mosty.
Účast : 76 osob a jeden pes. 13 člunů.
Dokumentace : videozáznam odvysílaný v ČT Klíč a sestříhaný tak, že obdržel cenu BFA.
Celkem hodin dobrovolníků : 200
Celkové náklady : 14.822,90 Kč

6. plavba : Oslava 130 výročí spolku VLTAVAN a návštěva v planetáriu.
Datum 16.06.2002 Praha Výtoň a Planetárium Stromovka.
Cíl: Účast v průvodu - pokračování spolupráce se spolkem VLTAVAN a nauka o hvězdách.
Účast : více jak 33 osob.
Dokumentace : videozáznam.
Celkem hodin dobrovolníků : 45
Celkové náklady : 4.694,80 Kč
Poznámka : poprvé zavlál prapor bocmanů. Současně soutěž PROBO CUP, kde nám sponzor PROBO GROUP a.s. daroval člun s výbavou.

7. plavba: Návštěva musea TITANIC a jízda historickou tramvají přes pražské mosty.
Datum : 17.07.2002 Praha, Technické (Zemědělské) museum, Letná, jízda do Bráníka.
Cíl: Seznámit se s expozicí musea TITANIC. Přejet mosty, které jsme podjeli. Premiéra filmu „Májový sjezd Vltavy“.
Účast : přišli i Klubáci. 52 osob.
Dokumentace : videozáznam.
Celkem hodin dobrovolníků : 37
Celkové náklady : 8.456,40

8. plavba: Rehabilitační pobyt „Zlatí úhoři“ II
Datum: 05.09. až 09.09.2002 Račice na Berounce.
Cíl: Vodácká turistika, táboření, POROBO OPEN HANDICAP 1.ročník.
Účast: 50 dotovaných osob.
Dokumentace : přijela natáčet ČT a pak odvysílala. Vlastní videozáznam. Články.
Celkem hodin dobrovolníků :  600 hodin
Celkové náklady : 60.000,- Kč
Poznámka : dotace MZdr cestou SPMP.  ČT natočila i upoutávku na Videofestival 2002.

9. plavba Závěrečné zkoušky a koncert Hradního Dua.
Datum: 13.10.2002 Rakovník,
Cíl: uzavřít kurz zkouškou. Uvést odpoledne premiéru filmu „V dobrém se sejdeme …“ a uslyšet koncert Hradního Dua i závěrečnou píseň Ráčku „Škola končí …“
Účast: 70 osob
Dokumentace: videozáznam a foto.
Celkem hodin dobrovolníků : 50
Celkové náklady : 9.944,- Kč

10. plavba : Námořnický bál a slavnostní vyřazení bocmanů.
Datum: 24.11.2002 Wilsonovo nádraží.
Cíl: Ukončit kurz promocí a zatancovat si se „živou“ hudbou. Vložka : souboj ve znalostech jízdních řádů mezi vlakvedoucím a autistou Péťou Honsou (který vyhrál). Přehlídka masek, předtančení na písničku „Námořnický bál“ W.Matušky.
Účast: 220 osob z Prahy, Brna, Rakovníka, Poděbrad.
Dokumentace : videozáznam, fotografie.
Celkem hodin dobrovolníků : 90
Celkové náklady : 24.340.- Kč

Poznámka: VLTAVAN nám udělil čestné členství !


bocmani
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT