HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003

„Kurz bocmanů II“

Jedním z projektů, připravených k podpoře Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003 je Kurz bocmanů II (tj. kurz zástupců vedoucích vodáckých oddílů z řad handicapované mládeže). Projekt navazuje na obdobný projekt, ukončený v roce 2001 (viz vyhodnocení roku 2001). Letos byl navíc propojen s projektem „Souhvězdí Ráčka“. Kurzu II se zúčastní jak noví zájemci z řad handicapované mládeže, tak bocmani, kteří obdrželi v roce 2001 po závěrečných zkouškách a diplomové práci patent. Pro ně to bude nikdy nekončící cvičení. Vedle toho jsou však akce kurzu přístupny jejich asistentům, doprovodu, včetně rodičů a dalším zájemcům z řad osob s handicapem bez ohledu na město, ve kterém jejich organizace SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) sídlí. Tím se tento kurz liší od schůzek self-advokátů, které jsou pro ostatní zájemce uzavřeny. Omezení je jen kapacitou např. sedadel v autobuse, na palubě lodí, velikostí sálu hvězdárny či počtu lůžek na táboře ap.

Kurz bocmanů II byl finančně podpořen granty Nadačního fondu SPMP „Rodiče dětem“, Nadace Eurotel, České rady humanitárních organizací a darem koncernu PROBO (který je mecenášem SPMP). Pouze rehabilitační pobyt VLTAVÍN byl podpořen státní dotací Ministerstva zdravotnictví.

Kurzu se dostalo publicity v regionálním tisku, časopise Mentální retardace a na webových stránkách. Ale ani v roce 2002, kdy byl hlavním projektem Videofestival, bocmani nezaháleli, ale poznatky z prvního kurzu uplatňovali v praxi při akcích například :

Příprava II. Kurzu bocmanů byla zahájena již v průběhu roku 2002:

V průběhu 4.čtvrtletí byly osloveny nadace, nadační fondy a mecenáši za účelem získání peněžních darů a bylo požádáno cestou sekretariátu SPMP o státní dotaci na rehabilitační pobyt roku 2003.

Přehled jednotlivých akcí

01.01.2003 Novoroční překvapení : sraz v Praze, pod palcátem 52 kg těžkým, ve 13:33 hod.
POPIS AKCE : k Národnímu památníku na Žižkově našli včas cestu Bocmani a Světáci z Prahy, Ráčci z Rakovníka, Sumečci z Poděbrad a Hastrmánci se Sedlece i noví kamarádi. Po prohlídce největší jezdecké sochy na světě a pietního místa si slíbili, že 28.10.2003 všichni půjdou i dovnitř na slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR v rámci turné „Žižkovského nekonvenčního podzimu“. Pak prošli několik kilometrů Žižkovem, vyjeli výtahem na televizní věž, z výšky 93 metrů si prohlédli Prahu a zazpívali „V dobrém jsme se sešli“. O 30 metrů níže se všichni posadili v kavárně a dali si zmrzlinový pohár. Bylo to hezké zahájení a Nového roku, Evropského roku osob ZP a projektů „Souhvězdí Ráčka a Kurz bocmanů II“ v mrazivém prvním dni roku 2003. Každý dostal diplom, Novoroční účastnický list i suvenýr: kapesníček s mapou Prahy.
FAKTA : počet účastníků 42, video dokumentace, 36 hodin práce dobrovolníků, celkové náklady 8.455,- Kč.

Hurvinek Hurvinek

22.02.2003 Předání ceny „zlatého“ ALBERTA Divadlu S+H za film „Parma“
POPIS AKCE : střihový snímek „Parma“, ve kterém úvod a závěr bez honoráře zahrálo Divadlo S+H, získal ve Videofestivalu 2002 jednu z nejvyšších cen - „zlatého“ ALBERTA. Sošku z rukou Václava Postráneckého a Eduarda Hrubeše převzali 1.května 2002 v Národní galerii pražští bocmani. 22.února 2003 po představení „Hurvínek a zrcadlo“ byl v Divadle S+H tento film promítnut a potom předaly děti z Prahy, Brna, Třebíče a Rakovníka sošku ALBERTA i s diplomem ředitelce divadla Heleně Štáchové a uměleckému vedoucímu Martinu Kláskovi. Spejblovi, Hurvínkovi, Máničce a Žerykovi děti předaly zmenšeniny diplomů a také ušitý věnec vuřtů a rybu parmu. Pak se všichni vyfotografovali. Součástí výletu do Prahy byla pro účastníky z Moravy odpolední exkurze po Pražském hradě se zajištěnými průvodci PIS. Povedlo se i krásné zimní počasí.
FAKTA : počet účastníků 176 (dva autobusy z Brna a Třebíče, jeden autobus z Rakovníka a Pražané), foto a video dokumentace, 68 hodin práce dobrovolníků, celkové náklady 33.480,-Kč. Akce se připravovala od 1.listopadu 2002 (první e-mail s návrhem). Byla zveřejněna v časopise Mentální retardace číslo 43/2003.

15.03.2003 Praha plná hvězd.
POPIS AKCE :Před Planetáriem ve Stromovce už od 15:45 čekalo 40 natěšených Bocmanů a Sumečků. Dorazil autobus Ráčků a šlo se do sálu (vstupné jen 20,- Kč) na hvězdný lov s lovcem Orionem. Představení „Vyprávění hajného Vonáska“ (v podání Vlastimila Brodského) bylo o tom, že na noční obloze můžete najít 42 zvířátek. Zapamatovali jsme si nová souhvězdí: Orion a Kuřátka. Po skončení rozdala Ilonka nové desky na bocmanské deníky a překvapení v podobě map hvězdné oblohy a fotografií z návštěvy Divadla S+H. Po rychlé procházce Prahou od Čechova mostu přes Staroměstské náměstí a Karlův most (průvodcem byl AlBert) jsme vyjeli lanovkou na Petřín a ve Štefánikově hvězdárně jsme se podívali dalekohledem na měsíc a vyslechli pořad o fázích měsíce s filmem. Vstupné bylo z grantu Nadace Eurotel.
FAKTA : počet účastníků 60 (autobus z Rakovníka, mikrobus z Poděbrad a Pražané). Dvě videokamery. 46 hodin práce dobrovolníků, náklady 9.680,- Kč. Příprava od 25.11.2002.

23.04.2003 D*Ráček 23.dubna 2003 v Rakovníku proběhla v rámci projektu „Souhvězdí Ráčka“ druhá divadelní přehlídka „D*Ráček“ na které vystoupili nejen Ráčci, ale i Sumečci, naši kamarádi z Poděbrad kteří kouzlili. Také vystoupily různé soubory z ÚSP, škol, taneční kroužky apod. Vstupné zdarma. Přehlídka proběhla v Klubu dětí a mládeže v Čermákových sadech (kde byly zkoušky bocmanů). Účast asi 250 diváků a účinkujících, kteří dostali hezké ceny a odměny díky grantu Nadace Eurotel.

vltava

01.05.2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy POPIS AKCE : Autobusem od Ráčku, bocmani přisedli ve Zličíně (pro Vašákovi jsme se vraceli). Na Orlíku, na nás čekali kamarádi z Poděbrad. Pěšky Orlíku k přístavišti, kde jsme se nalodili na motorovou loď PRESSTON. Propluli jsme okolo zámku Orlík, podpluli Žďákovský a Zvíkovský most. Při plavbě jsme dostali guláš a kávu se zákuskem od lodního kuchaře. Okolí přehrady nám lodním rozhlasem popsal kapitán lodi pan Zoch. Pod hradem Zvíkov jsme předali posádce dárky, vysedli a prošli hradem. Pak opět autobusem k pláži ve Štědroníně. Před odemykáním jsme vysbírali naplaveniny na pláži (asi šest pytlů). Po odemknutí jsme si zajezdili na raftech. V rekreačním zařízení nám připravili svačinu (párek, salám). Autobusem jsme se vrátili na Žďákovský most a vhodili klíčky s mašlí do Vltavy.
FAKTA : Náklady na jednu osobu 471,- Kč. Z velké části je hradil Domov SPMP Ráček a HANDICAP LYCEUM z grantů Nadace Eurotel a Nadačního fondu SPMP „Rodiče dětem“. Není použita státní dotace ani peníze organizace SPMP v Praze. Příspěvek účastníků 50,- Kč. FAKTA : Počet účastníků 55. Dvě videokamery (byl sestříhán film do soutěže), dva fotoaparáty. 110 hodin dobrovolníků. Celkové náklady činily : 23.550,- Kč.

18.06. až 22. 06.2003 Vodácký rehabilitační pobyt VLTAVÍN
viz. samostatné hodnocení
FAKTA : náklady 61.000,-Kč, 650 hodin dobrovolníků. 35 účastníků, dvě kamery, foto.

vltava

04.10.2003 „Albertky“ – promítání filmů z Videofestivalů (viz samostatné vyhodnocení) POPIS AKCE : Mezi jednotlivými Videofestivaly se konají vždy v lichých letech projekce snímků ze života osob s handicapem pod názvem „Albertky“. Divácká porota oceňuje tři nejlepší snímky balíčkem kulatých sušenek se stejným názvem, protože právě takové „medajle“ rozdával Albert ve filmu „S tebou mě baví svět“. Letošní Albertky se konaly 4.10.2003 v krásném prostředí Státního ústředního archivu v Praze (kde také proběhne 28. února 2004 české kolo Videofestivalu 2004). Nad akcí i nad Videofestivalem 2004 převzala záštitu ředitelka SÚA paní PhDr. Eva Drašarová, Csc. Za účasti 110 nadšených diváků, členů SPMP, kteří přijeli z Klatov, Rakovníka, Poděbrad a Prahy, dále uživatelů služeb Domovů SPMP Ráček, Handicap Centra Srdce a Sedlce, Klubu DRUK a členů HANDICAP LYCEA, byly nejprve promítnuty snímky z akcí v roce 1999 k 30. výročí založení SPMP. Poté následovaly snímky hostů a projekce končila snímky pro Videofestival 2004 uvedenými v předpremiéře. Přitom nejnovější „ještě teplý“ snímek přinesl do sálu přímo od stříhacího pultu náš dlouholetý příznivec a přítel MUDr. František Dedek, člen Českého klubu kinoamatérů. Tento snímek o vodáckém rehabilitačním pobytu VLTAVÍN byl diváky odměněn salvami smíchu a bouřlivým potleskem. Závěrem byla pomítnuta pozvánka na finále 1.5.2004 do Brna, kterou jsme natočili u našeho kmotra Videofestivalů – „Alberta“ Júlia Satinského 22.mája 2002.
FAKTA : Náklady 23.582,- Kč. 50 hodin dobrovolníků. Fotodokumentace. Kamera z Ráčku.

28.10.2003 Akce „Koncert v Památníku ke státnímu svátku“ Prohlídka památníku od 15:00 hodin byla bezplatná, zajištěna půl roku předem. Vstupenky na koncert byly se slevou. Koncert vyslechli účastníci akce velmi pozorně. Vedle dětí z Ráčku tam byli Klubáci, Bocmani, z Karlína paní Lencová a dr.Týmalová. Natočeno na kameře a pár fotografií. Finanční spoluúčast Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“ a Nadace Eurotel.
FAKTA : 47 účastníků, 25 hodin dobrovolnické práce, náklady 5.328,- Kč

08.11.2003 Akce „Námořnický bál“ na Wilsonově nádraží. Druhý Námořnický bál se konal opět pod záštitou přednosty Hlavního nádraží, který již potřetí zapůjčil společenský sál pro naší akci bezplatně. Spolek VLTAVAN Praha vyslal delegaci asi 15 členů v krojích se všemi svými historickými, 130 let starými, prápory (poděkováno bylo 18.11. na jejich schůzi). Oproti minulému bálu byl program zpestřen modelem lodi TITANIC, který působivě „z hlubin moře“ varoval lidstvo před pýchou ústy herce M.Moravce. Předtančení zajistily tři dívenky z Rakovníka „MaDaMa“. K tanci neúnavě hrál (od úvodní tuš práporům až po závěrečný „ptačí tanec“) orchestr MELODIC pana Veseláka (opět za symbolickou cenu). Bufet pana Nikolaje nasadil také rozumné ceny. Pochválit nutno Petru V., Kletvíkovi, Procházkovi za předčasný příchod a pomoc s úpravou stolů a zavěšením námořnických vlajek. Foto pan Bednařík za náklady, video natáčel a sestříhal MUDr. Dedek. Bocmani, Ráčci a další (ze Sumečků přijelo jen torzo a Míša se večer před plesem omluvil) dostali diplomy za splnění úkolů. Obdobné diplomy obdrželi sponzoři (přednosta Ing.Vaňáč 20.11. a slíbil další spolupráci). Ing. Procházka odměnil maminky dárkem a paní Kudrnová opět upekla pro Ilonku, AlBerta , Vltavany a Ing. Procházku štrúdly. Na akci byl nabídnut tábor „Stříbrný cejn“ na Slapech 2004 (fotoalbum).
FAKTA : 110 účastníků, 28 hodin dobrovolnické práce, náklady 27.993,- Kč

27.11.2003 Nevážný koncert vážné hudby Jiřího Hoška a Dominiky Hoškové. Kulturní akce Rabasovy galerie a Domova Ráček. Hrál pražský virtuos na violoncello s dcerou. Při organizaci pomáhalo HANDIAP LYCEUM Praha. Domov Ráček skoupil polovinu vstupenek, připravil i malé odměny pro účinkující. Byl to velmi hezký zážitek pro uživatele služeb i jejich rodiče. Fotografováno digitálním aparátem pana Hoška (se kterým jsme si velmi hezky popovídali a seznámili se cestou v autě). Vyšly hezké články v regionálním tisku.
FAKTA : 20 účastníků, 16 hodin dobrovolnické práce, náklady 4.400 Kč.

Koncert Jiří Hošek a Dominika Hošková

19.12.2003 Vánoce v Ráčku proběhly po pěti letech trochu jinak. Vedle klasického rozdávání dárků bylo připraveno pro rodiče i děti pět dárků ve formě velkoplošného promítnutí pěti snímků ze života Domova Ráček, mimo jiné i premiéry klipu „Ráčata“. V regionálním tisku vyšel o akci hezký článek. Náklady nebyly vyčísleny. Asi 70 účastníků.

Závěrem k roku 2003

Projekt Kurz bocmanů II (společně s projektem „Souhvězdí Ráčka“) byl realizován v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003 a jeho vyhodnocení bude nabídnuto jako příspěvek do časopisu Mentální retardace. Celoroční projekt obsahoval patnáct hlavních akcí, kterých se zúčastnili členové organizací SPMP z Prahy, Poděbrad, Rakovníka, Brna, Třebíče a Klatov. Náklady projektu činily 197.468,- Kč, dobrovolníci věnovali ze svého času celkem 1.029 hodin a zúčastnilo se úhrnem 905 osob. Z řady těchto akcí jsou sestříhány snímky, které bude možno shlédnout na Videofestivalu 2004, konaném v rámci kampaně ICN „30 dní pro neziskový sektor“. Projekty roku 2004 nesou název „Obratník Ráčka a Kozoroha“ a byly již zveřejněny v časopise Mentální retardace číslo 44/2003 a na internetu.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT