HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vodácký rehabilitační pobyt VLTAVÍN: 18. až 22.června 2003.

VLTAVÍN je český drahý kámen, který vyniká nevšední a neopakovatelnou krásou. Prý přináší štěstí tomu, kdo ho nosí na krku. Říká se mu tektit – meteorické sklo, protože vznikl po dopadu velkého meteoritu před 15 miliony let. Roztavil zemi ve sklo, které rozstříkl z kráteru do velké vzdálenosti. Barva Vltavínu je zelená a nalezne se v Jižních Čechách. My ho však budeme hledat u Kamýcké údolní nádrže na Vltavě.

Určitě i nám přinese štěstí, protože:
VLTAVÍN je také vodácký rehabilitační pobyt spojený s 3. cvičením bocmanů, Souhvězdím Ráčka a 3.ročníkem sportovních her PROBO OPEN HANDICAP. Proplujeme mezi přehradními hrázemi ORLÍK 144,6 km a KAMÝK 134,7 km.

Honza ve vodě plavba po přehradě

Program

Ekonomické vyhodnocení

Rehabilitační pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví cestou OV SPMP jako projekt číslo P-102129. Dotace pokryla jen část nákladů, další příspěvky (vedle poplatků účastníků) poskytla Nadace Eurotel, Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“, společnost PROBO GROUP a.s. a také Domov SPMP „Ráček“, HANDICAP CENTRUM „Srdce“ a občanské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha. Finanční náročnost vyplývala z náročného rehabilitačního programu (přítomnost autobusu po celou dobu, doprovodné osobní vozidlo a mikrobus, náročné sportovní vodácké vybavení, mobilní telefonické spojení). Celkové náklady dosáhly částky 61.000,- Kč a všechny nejsou zahrnuty v přiloženém rozpočtu státní dotace. Navíc dobrovolníci odpracovali na přípravě a realizaci projektu minimálně 650 hodin. K finančnímu vyhodnocení : gumové čluny s výbavou bezplatně zapůjčili pro vodácké akce : Domov SPMP „Ráček“, HANDICAP LYCEUM Praha a HC SRDCE Poděbrady. Pokud bychom vzali čluny z půjčovny, tak na víkend bychom za jeden člun (vesty, pádla, pumpy apod.) platili denně 1.150,- Kč. Při týdenním zapůjčení je cena 1.005,- Kč denně. Pokud jsme měli na VLTAVÍNU pět člunů na pět (plus den předem - šest dní), platili bychom 5 člunů x 1.005,- Kč x 6 dní = celkem 30.150,- Kč !!

Vyhodnocení organizace pobytu

Z původně přihlášených mohlo jet jen 35 zájemců. Ubytovací kapacita rekreačního zařízení byla totiž vlivem přírodní katastrofy snížena o tři místnosti. Pobyt byl připravován od srpna 2002. Při pobytu se všichni účastníci plně podřídili dennímu řádu a splnili rehabilitační program. Ubytování a stravování v rekreačním zařízení VLTAVÍN v Žebrákově bylo na velmi dobré úrovni. Nedošlo k žádným závažným událostem ani úrazu. Venkovní bazén, hřiště a kulturní místnost byly velmi kvalitní a v celém areálu byla udržována vzorná čistota.Vyhodnocení rehabilitačního programu. Pobyt měl velmi náročný, sportovně rehabilitační, kulturně společenský a výcvikový program. Volně navazoval na předchozí akce Kurzu bocmanů II, Souhvězdí Ráčka a vodácké akce „Májového odemykání Vltavy a Otavy“. V rámci pobytu se uskutečnily dvě vodácké túry v délce 6 a 5 km na šesti raftech mezi hrázemi přehrad Orlíku a Kamýku, dále „bojovka“, kterou byla již po třetí vodácká hra „Odyssea“. Jedno odpoledne bylo věnováno sportovnímu přeboru sponzora „PROBO-OPEN-HANDICAP“, který soutěžícím věnoval hodnotné věcné ceny. Zábavnou formou soutěže byl uskutečněn nácvik záchrany tonoucího, plavecký přebor a výuka vlajkové abecedy. Ranní rozcvička byla samozřejmostí pro všechny. Z kulturních akcí je třeba vyzdvihnout jako novinku letní kino (za pomoci projektoru, koupeného z grantu České rady humanitárních organizací byly v přírodním prostředí promítnuty snímky z Videofestivalu 2002 a pro Videofestival 2004). Byla uskutečněna i oblíbená diskotéka, opékání vuřtů a slaniny na otevřeném ohni a další. Celý pobyt byl natočen video kamerou a bude sestříhán pro Videofestival 2004. Také byla pořízena řada fotografických záběrů.

Závěrem

Pobyt se uskutečnil také jako příspěvek ke kampani Evropského roku osob se zdravotním postižením a za pomoci dobrovolníků Petry Vitvarové, studentky z Rakovníka a Michala Šmída z HANDICAP CENTRA Poděbrady ho vedli zkušení a proškolení hlavní vedoucí :

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT