HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Kurz vedoucích rehabilitačních pobytů
Březejc 16.05. až 20.05.2001
(vyhodnocení)

LOGO

Kurz vedoucích rehabilitačních pobytů (dále jen „kurz vedoucích“) byl společně s Kurzem bocmanů projektem, zařazeným do akcí HANDICAP LYCEA k Mezinárodnímu roku dobrovolníků OSN. Proto byla ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA zahrnuta do školení i přednáška o postavení dobrovolníků v České republice.

Přípravy kurzu vedoucích byly zahájeny již v červnu minulého roku a přihlášky byly zveřejněny v Servisu Informačního centra neziskových organizací, časopise Můžeš a jinými cestami (na Valné hromadě České rady humanitárních organizací apod.). Do konce roku 2000 byl kurz naplněn zájemci (a na mnoho náhradníků se nedostalo). Velký zájem ukázal, že takové školení je pro humanitární organizace potřebné. To později vyplynulo i ze vstupních dotazníků.

Kurz podpořila grantem číslo H-001073 Česká rada humanitárních organizací a sponzoři. Část nákladů hradilo HANDICAP LYCEUM Praha ze svých prostředků. Ubytování, stravování, dopravu a učební pomůcky si zaplatili účastníci.

Cílovou skupinou byly nejen zkušení, ale i začínající vedoucí rehabilitačních pobytů. Z toho důvodu nesl tento kurz označení  „Kurz speciál“ a byl připraven ve třech rovinách.

V základní rovině, která byla obdobou „základních kurzů pro hlavní vedoucí“ byly poznatky pro ty, kteří byli školeni poprvé a pro ty, kteří si chtěli své znalosti oživit. Proškoleny byl následující učební otázky.
 

brezejc

V nadstavbové rovině to vyly poznatky, které jsme dříve školili ve „zdokonalovacích kurzech vedoucích“.

Psychologie osobnosti a klienta.Ekonomická sebeobrana pobytu. Sponzoring pobytu. Příprava rehabilitačního programu. Sport a rekreační aktivity zdravotně postižených. Ukázka canisterapie, Hipoterapie, Ballterapie a ergoterapie (cvičení).

Novinkou byla relaxační rovina, kam jsme zařadili cvičení jógy, tibetské misky, rafting na klidné vodě, pečení na ohni, práce s kamerou apod.

Celkem bylo připraveno 32 hodin výuky (nepočítaje ranní cvičení jógy). Denní program byl až desetihodinový. Přednášky, ukázky a cvičení připravovali (až na výjimky) experti, se kterými HANDICAP LYCEUM už řadu let spolupracuje a zná jejich kvality.

Pro školení bylo vytvořeno perfektní bezbariérové zázemí (učebna, tělocvična, bazén, hezké ubytování a dobré stravování v Dětském středisku Kociánka v Březejci. Díky vedoucí pí. Nestrašilové, měli účastníci možnost i nahlédnout jak žijí, učí se, pracují a sportují handicapované děti v tomto neskutečně příjemném zařízení. Pro mnohé to byla inspirace ke své činnosti.

Kurz vedoucích absolvovalo 38 účastníků (z toho 5 vozíčkářů) z 19 občanských sdružení či zařízení. Větší kapacitu středisko nemělo.

Jako učebnice dobře posloužit „Sborník 99 pro vedoucí rehabilitačních táborů“ vydaných HANDICAP LYCEEM za podpory Nadace ROS a Nadace UK v roce 1999, doplněný a upravený při školení novými zákony a vyhláškami. Většina expertů přivezla své namnožené přednášky. K disposici byla i kniha „Sport zdravotně postižených dětí“ vydaná Asociací rodičů a přátel ZP dětí za podpory grantu Česká rady humanitárních organizací.

brezejc

Výuku zkvalitnily filmy (videokazety) Ministerstva zdravotnictví a další snímky z Videofestivalu 2000. Také někteří experti doplnili přednášky ukázkami svých video-záznamů. Průběh školení byl natáčen a po sestříhání bude dokument představen na příštím Videofestivalu.

Při závěrečném testu měli účastníci možnost vyjádřit se také písemně k tomu, jak kurz vedoucích naplnil jejich očekávání. Reakce byly jednoznačné : školení nejen splnilo cíl, ale navíc rozšířilo kontakty mezi organizacemi České rady humanitárních organizací, pracujících ve prospěch handicapovaných. Na závěr obdrželi všichni účastníci osvědčení o absolvování a odznak kurzu s číslem H-001073.

HANDICAP LYCEUM i přes velký zájem o tato školení, neplánuje z kapacitních důvodů v nejbližším období žádný samostatný kurz, ani vydání nového Sborníku. Je však připraveno spolupracovat na požádání s jinými organizacemi při jejich kurzech. Zájem o spolupráci například projevilo Sdružení pro pomoc mentálně postiženým při školení vedoucích rehabilitačních pobytů v říjnu 2001.

V Praze dne 21.05.2001

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT