HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Deset let amatérského filmu v SPMP ČR

Jak se kdysi začínalo.

videofestival

Je to neuvěřitelné, ale bude tomu již deset let, co byly natočeny, sestříhány a promítnuty první amatérské filmy z činnosti SPMP ČR (říkejme „filmy“ i když se jedná o snímky z video kamery).  Byly to zejména dokumenty z rehabilitačních pobytů a některých klubových akcí, které při velkoplošné projekci vzbudily velkou pozornost jak účastníků VIII. konference SPMP ČR v Praze tak později i delegátů I. mezinárodní konference ZPMP v Bratislavě v roce 1994. Bylo zřejmé, že tudy vede cesta vzájemného poznávání, výměny zkušeností mezi organizacemi SPMP a také zviditelnění naší práce před širokou veřejností.

Postupně se stávala video kamera dostupnější a byla čím dále, tím více samozřejmostí při akcích organizací. Přibývalo dokumentárních snímků které většinou po promítnutí zůstávaly nesestříhány v archivech či videotékách organizací a jednotlivců. Byla to škoda. Ale jen do 9.9.1999, kdy spatřil světlo světa projekt Videofestival a návazně na to Videokabinet. Díky těmto projektům mohla být na poslední, X.národní konferenci v roce 2002 jako doprovodný program promítnuta přehlídka velmi kvalitních dokumentů organizací s názvem „Ze života SPMP mezi dvěma konferencemi“.

Jaké je to dnes.

První soutěžní přehlídka filmů, natočených o životě osob s handicapem a o činnosti humanitárních organizací překvapila v roce 2000 veřejnost, filmaře amatéry a získala příznivce i v České televizi. Dnes je Videofestival uznávaným projektem, zahrnutým v kalendářích akcí humanitárních neziskových organizací i amatérského filmu. Rovněž kvalita snímků se stále zlepšuje a vedle dokumentů se točí i snímky instruktážní či dokonce hrané snímky a klipy. Je potěšitelné, že kvalitní filmy získaly vavříny i ve známých českých amatérských soutěžích, jako například ve 40.ročníku Benátek filmových amatérů nebo 11.ročníku pražského festivalu PAF. V televizním magazínu KLÍČ se objevily nejen reportáže z průběhu festivalu, ale i výběr vítězných snímků a pozvánky (upoutávky) na příští akce. O průběhu Videofestivalů široce informoval veřejnost tisk i odborné časopisy a byly uskutečněny i přímé vstupy do rozhlasového vysílání. Nad akcí převzali záštitu starostové festivalových měst a generální ředitel Národní galerie. Díky sponzorům, nadacím a nadačním fondům byly pokryty náklady, které se pohybovaly v řádů statisíců. Ze státní pokladny nebyl vzat dotací ani haléř. Známí umělci a moderátoři vystoupili bez honoráře a osobnosti veřejného života podpořili akci svoji přítomností a otiskem dlaní do loga „30 dní pro neziskový sektor“. Ze soutěžních snímků vznikla i jedinečná půjčovna v projektu Videokabinet. Do něho pak věnovalo instruktážní kazety mimo jiné i Ministerstvo zdravotnictví a řada humanitárních organizací.

Jak se půjčují snímky z Videokabinetu.

videofestival

Videokabinet je projekt, podpořený grantem České rady humanitárních organizací. Jeho realizaci zajišťují výhradně dobrovolníci. V kabinetu je (vedle přístrojů) zejména 205 kazet se snímky o celkové délce 4.800 minut a 5 celo- večerních filmů. Shlédnout všechny by vyžadovalo sedět před obrazovkou 12 hodin denně po celý týden. Od svého vzniku bylo do konce roku 2002 zapůjčeno celkem 172 snímků na 59 projekcí, které vidělo 4.065 diváků. Tisíce dalších však shlédlo některé vítězné snímky v magazínu České televize KLÍČ, kde jsou občas vysílány. Seznam snímků je uveden v časopise Mentální retardace a je průběžně aktualizován na webových stránkách.

Máte-li zájem o zapůjčení kazet zašlete (nejlépe e-mailem) žádost, ve které uveďte název a IČO své organizace, adresu, kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail), termín zápůjčky, které snímky žádáte a pro jaký účel (například klubovou akci, školení, studium, projekci na rehabilitačním pobytu aj.). Telefonicky pak dojednejte ostatní podrobnosti. Vzhledem k tomu, že všechny snímky známe, můžeme i poradit které jsou pro jakou příležitost vhodné, jak sestavit pořadí projekce apod. Před projekcí (zejména pak před projekcí při školení) si snímek prohlédněte, abyste mohli říci divákům pár slov a svůj komentář. Někdy může být snímek starší a vy máte nové poznatky. Napište nám proto svůj názor ve „Zprávě o promítání“. Při větší akci uvítáme i zaslání plakátku či výstřižků z novin s ohlasy. Každý snímek je jediný a nenahraditelný, proto se nesmí poškodit. Dlouhodobé zápůjčky kazet se neposkytují, rovněž se nepůjčují projekční přístroje (ve výjimečných případech je možné domluvit velkoplošnou projekci). Za půjčení kazet se hradí pouze poštovné. Kopírovat půjčené snímky je možné jen se souhlasem autora.

Jeden příklad nakonec. V Klatovech si z  Videokabinetu vybrali vhodné snímky, nejlepší z Videofestivalů, a promítli je s komentářem žákům místní zdravotní školy dopoledne, členům SPMP odpoledne a večer pak představitelům města a úřadů. Po projekci byla vždy krátká diskuse. Okamžitým výsledkem akce bylo uzavření několika darovacích smluv se sponzory hned po projekci a také čtyři nové přihlášky studentů do řad SPMP. Nejen to, zdejší organizace SPMP se rozhodla sestříhat a poslat do příštího Videofestivalu i svoje snímky. Hezkých veřejných projekcí bylo více například v Praze, Brně, nebo v Ústí nad Labem za přítomnosti primátora  a určitě pomohly splnit jeden z „Hlavních směrů“, vytyčovaných konferencemi SPMP ČR, totiž seznamovat s naší prací a našimi problémy širokou veřejnost.

Jak se nejlépe využívají vlastní dokumentární snímky.

Pokud natáčíte s rozumem, uvedete na začátku kazetky nějaký pracovní titulek (natočíte třeba plakátek té akce), bliknete tam datumku a když netočíte vše co vidíte a záběry si vybíráte, není problémem co nejdříve celý originál z kamery (vyjma technických chyb) přetočit na kazetu VHS. Máte vystaráno. Kazetu dáte k disposici účastníkům akce, aby si ji promítali a dále kopírovali pro svoji potřebu. Již při tomto přetáčení si však udělejte představu, co z dokumentu sestříháte „načisto“, to znamená vyberte to nejlepší do asi desetiminutového filmu, který opatříte ve střižně hezkými titulky, hudbou a komentářem a který bude vhodný pro prezentaci, pro soutěže i pro sponzory. Není to lehké oželet některé záběry, které se už nevejdou, někdy to chce i radu nezainteresovaného střihače. Z originálu (počítače) nechejte hned pořídit dostatek kopií (raději o jednu více), protože další kopie z kopie jsou vždy o stupeň horší. Ideální je uchovat originál na archivní kazetě.

Když je film hotov, udělejte si pro radost předpremiéru s přáteli a pak určitě připravte slavnostní premiéru pro širší veřejnost, sponzory atd., která může být doplněna i dalšími vhodnými snímky a doprovodným programem či výstavkou. Dnes již není problémem zajistit velkoplošnou projekci aby byl výsledek ještě působivější. Projekci nedělejte delší jak jednu hodinu a zajistěte nerušený průběh (bez odbíhání, bez telefonů a případné občerstvení podávejte až o přestávce).

Na závěr příklad dobře připravené projekce dokumentárních snímků. Při pátém výročí založení Domova SPMP „Ráček“ bylo připraveno pásmo filmů z vlastní činnosti pod názvem „Hledání neztraceného času“. Přítomní zastupitelé města Rakovníka, sponzoři a další osobnosti se seznámili s „Ráčkem“ více, než kdyby poslouchali dlouhé referáty. A navíc, projekci komentovali samotní „Ráčci“, děti s handicapem, které byly protagonisty v promítaných filmech. Úspěch byl mimořádný.

Jak se mohou snímky přihlásit do Videofestivalu.

Především věnujte dostatek času přemýšlení o tom co natočit a s čím do soutěže jít: zda s dokumentem o rehabilitačním pobytu, o sportovním přeboru, s video klipem, instruktážním snímkem, či dokonce s animovaným nebo hraným snímkem. Námětům se meze nekladou, podmínkou však je, aby snímky byly ze života osob s handicapem, nebo z činnosti humanitárních organizací, které v této oblasti pracují. Ale pozor, sestříhat snímek o deseti minutách (což je doporučená délka) na kazetu VHS vám dá deset hodin práce ve střižně. Nemusíte se však bát konkurence, profesionální a zahraniční snímky soutěží v samostatné kategorii. Ostatně účast ve Videofestivalu a veřejná prezentace vlastní organizace znamená více, než samotné ceny vítězům. Nejen to, soutěžní kazeta zůstává ve Videokabinetu a je půjčována dalším zájemcům.  

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 21.11. (na svátek Alberta) každého lichého roku a kazety je nutné doručit do 31.12. Videofestival je pořádán v sudá léta jako bienále. V roce 2004, stejně jako v minulých letech, proběhne české a moravské kolo v únoru, na podporu kampaně ICN „30 dní pro neziskový sektor“ (budou v Praze a Třebíči). Celostátní finále s mezinárodní účastí 1.5.2004 bude poprvé po šesti letech přeneseno z Národní galerie v Praze do Moravské galerie v Brně. Manažerem finále bude Karel Džupina. Pro informaci dodejme, že dosud byly festivalovými městy třikrát Praha (manažerem byl JUDr.Josef J.Veselý), dvakrát Rakovník (Ilona Hrušková) a jednou Šumperk (Ing. Ivo Vykydal), Poděbrady (Mgr.Bohumil Šmíd) a Třebíč (Marie Kotačková). Při Videofestivalu nejde jen o soutěžení. Doprovodné festivalové programy z něho činí svátek osob s handicapem a jejich přátel a proto má Videofestival podtitul „S vámi nás baví svět!“. Celou akci považujeme za tečku kampaně Evropského roku osob se zdravotním postiženým 2003. Přihlášku do soutěže a další informace naleznete na webových stránkách (které zdarma a velmi hezky připravuje pan Petr Lášek). Naleznete tam i výsledky minulých Videofestivalů a fotografie z nich, seznam snímků k půjčování i pozdrav kmotra Videofestivalu, herce Júlia Satinského, Alberta, který mu dal svoji tvář a jméno.

Jak získat další informace.

Je to jednoduché : webové stránky naleznete na www.amatfilm.cz/albert, kontaktní adresa pro písemný styk je HANDICAP LYCEUM Praha 128 00 Praha 2 Plavecká 4/404, elektronická na : hclpraha@volny.cz a mobilní na : 602 653 096. Hlavně tedy neváhejte a točte, natočte to a …. sestříhejte pro radost svoji i ostatních. A ještě : kdybyste náhodou měli v archivu filmy starší než 10 let, uvítáme je v samostatné kategorii pro pamětníky !

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT