HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Silvest*Ráček 31. prosince 2005 na Vyšehradě

silvestracek

byl připraven nejen jako opakování minulého Silvestra (Moto*Ráčku), ale i na připomínku, že zde na Vyšehradě před pěti lety začal kurz bocmanů. Avšak sněhová kalamita, která zasáhla nejen hory,ale i Středočeský kraj, to překazila. Objednané mikrobusy byly odvolány a ráno se telefonicky všichni kamarádi bocmani dozvěděli špatnou zprávu, že je akce zrušena. Ale svatý Petr to tak nenechal. Stalo se neuvěřitelné, během dopoledne přišla velká obleva a tak Ráčci s ředitelkou Ilonkou kvapem nasedli v Rakovníku do motoráčku a přijeli odpoledne na skok do Prahy. Vyšehrad se nedal stihnout a tak se jen posilnili u Mc. Donalda (kde nám nedovolili fotografovat) a rychle prošli Celenou ulicí na Staroměstské náměstí, aby slyšeli už jen zakokrhání kohouta na závěr orloje. Ani to je nevyvedlo z míry. U Mistra Jana Husa odpálili šampus, zapálili si prskavky a popřáli do Nového roku. Po několika úsměvech do fotoaparátu pak zase prchali na Masarykovo nádraží na zpáteční motoráček. AlBert jim jen tak tak stačil a ve vlaku jim slíbil, že se na ten Vyšehrad podívají všichni jindy. Tak to byl nejen konec roku 2005 a projektu „Sedm divů“, ale také začátek nového projektu „Dělání“, podpořeného dotací Středočeského kraje, a grantem Nadace ROS z Globálního grantu.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT