HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Vyhodnocení 16. rehabilitačního vodáckého tábora s názvem:
KAPŘÍK ŠUPINÁČ
z Otavy od soboty 24.června do středy 28.června 2006

Za krásného, téměř tropického počasí, se uskutečnil v hezkém prostředí rekreačního zařízení ve Štědroníně na Otavě u Zvíkova od soboty 24.června do středy 28.června 2006, již šestnáctý rehabilitační vodácký tábor pro padesát účastníků z řad osob s mentálním a tělesným handicapem, jejich asistentů a také seniorů z celého Středočeského kraje :
oddíl Bocmanů a Světáků z HANDICAP LYCEA a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP) v Praze
tři oddíly Ráčků, uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s. z Rakovníka
oddíl Hastrmánků a Sumečků, uživatelů služeb Domova SPMP v Sedlci a Handicap centra Srdce SPMP v Poděbradech

Rehabilitační program byl připraven řadu měsíců předem a obsahoval vedle sportovní rehabilitace, poznávacích exkurzí i nové prvky: balterapii, fytoterapii, muzikoterapii, fysioterapii, autogenní trénink a sbírání bylin:

Chatka ve Štědroníně

Sportovní hry PROBO OPEN HANDICAP

Po pěti úspěšných ročnících byla letos učiněna zásadní změna. Díky mimo jiné i tropickému počasí, se závodní disciplíny změnily a odehrály se výhradně ve vodě : běh bazénem a plavání na 50 metrů a vodní akrobacie (volný způsob plavání napříč bazénem s proplaváním obručí). Doplňme, že hry konané v pondělí byly den předem zpestřeny vodáckou turistikou na raftech po hladině Otavy a pak i po hladině Vltavy na motorové lodi PRESSTON s pěší túrou hradem Zvíkov. Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví dotace a tak šek na 50.000,- Kč předaný na VI. ročníku turnaje PROBO CUP OPEN od společností PROBO GROUP a.s., PRODOS a PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. pomohl uhradit náklady, stejně jako materielní pomoc občanského sdružení HANDICAP LYCEA Praha a Domova Ráček o.p.s. Rakovník. Již tradičně všichni vedoucí odvedli svoji práci bezplatně. Ceny vítězům přijel opět předat generální ředitel koncernu PROBO Ing. Zdeněk Procházka s manželkou a dcerou. Zůstali pak se závodníky a jejich doprovodem do večera, kdy si při ohni, za doprovodu kytary, harmoniky a bong všichni zazpívali, opekli slaninu i vuřtíky. Všech 50 účastníků, prožilo krásný den a díky finančnímu daru i celý letní týden.

Složení vedoucího štábu (svoji činnost vykonával bezplatně):

Ekonomické zhodnocení tábora

Pobyt byl podpořen dotací Středočeského kraje v rámci projektu „Bocmani“, dále finančním darem společností PRODOS, PROBO GROUP, a.s. a PROBO TRANS BEROUN s.r.o. Poprvé v historii nebyl rehabilitační pobyt dotován Ministerstvem zdravotnictví. Celkové náklady akce činily 81.750,- Kč, z toho ubytování (ve vybydlených chatkách) a nevalné stravování stálo 48.300,- Kč. Bezplatné poskytnutí vodácké a sportovní výstroje ušetřilo v rozpočtu 23.750,- Kč (podle ceníků půjčoven) a bezplatná práce vedoucího štábu minimálně 15.000,- Kč. Dále byl sponzorován výlet lodí PRESSTON, prohlídka elektrárny a nákup cen do olympiády i potraviny na opékání; odhadem za 8.000,- Kč (suma sumárum tedy 128.500,- Kč, ale v tom nejsou náklady na tři cesty do Štědronína při přípravě akce, které vykonali autem ve svém volnu hlavní vedoucí).

Závěrem:

Byla pořízena řada fotografií a video záznam (který bude ještě sestříhán pro Videofestival 2008). Zdravotní problémy se nevyskytly. Pobyt byl hodnocen všemi účastníky jako velmi zdařilý.

kaprik kaprik kaprik
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT