HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Druhá Kolumbova plavba
rybník Kařez 28.9.2005

„Ve středu dne 25. září 1493, hodinu před východem slunce, zvedl admirál kotvy z kanálu v Cádizu, kde se sestavovala flotila a dal se na cestu k jihozápadu“…

pravý Kolubus

tak začíná své líčení druhé Kolumbovy expedice jeho syn don Fernando. Na nábřeží se tenkrát přišly rozloučit stovky diváků, kterým se naskytl monumentální pohled na zástup lodí, vyplouvajících za sebou na širé moře. Vlajková loď nesla jako při první expedici jméno Santa Maria…
… a za 552 let…

Ve středu dne 28. září 2005, dvě hodiny před polednem, vztyčili Bocmani z Prahy, Hastrmánci ze Sedlce, Ráčci z Rakovníka a Sumečci z Poděbrad (opět včele s Míšou a v převlečení za indiány) českou a španělskou vlajku na hrázi rybníka Dolejší Kařezský. Vyslechli na cestu Šutrákovu píseň a ve flotile šesti lodí se vydali na cestu k severozápadu. Tak začala druhá expedice za poznáním krás českých rybníků. Na břehu zamávaly dětem na rozloučenou maminky a kormidelníci navedli čluny správným směrem kolem zarostlých břehů rybníka. Jedinou známkou civilizace v této krásné a chráněné krajinné oblasti byla železniční trať, která přetínala rybník na dvě poloviny. Všichni chtěli poznat obě části a tak se vydali k nízkému viaduktu. Podplout viadukt znamenalo plout tunelem vleže na zádech a rukama se odrážet od jeho stěn plných pavučin. Široký byl přesně na šířku raftu. Stálo to za to, protože druhá část rybníka byla zase jiná a její okolí také. Pohled na neporušenou krajinu, břehy plné rákosu s „doutníky“ a divoké ptactvo bylo odměnou. I počasí přálo a tak za dobrého větru v zádech se všichni bez udělání vrátili okolo druhého břehu zpět. Velkým klíčem „zamkli vodu“ a ukončili tak letošní vodáckou sezónu. Jako vloni na rybníku „Papež“ u Dobříše, tak i letos předvedl Jarda Šutrák v historickém španělském kostýmu jak se rýžovalo zlato; pak si to ve třech pánvích všichni zkusili (největší radost měla Monča, která vyrýžovala zlatý prstýnek; vrátila ho však Ilonce, která ho do písku, dovezeného až z Rakovníka, schovala). Zbývalo vypustit vzduch z raftů, dojet do hospody v obci Kařeze, kde nás čekalo občerstvení, ale také úkoly v poznávání vůně koření a tabáku, který expedice přivezla z plavby. Na závěr rozdal AlBert švabachem napsané účastnické listy. Zbývá dodat, že akci pomohl finančně zajistit Středočeský kraj v rámci projektu „Ráčata“ a plavbu po rybníku opět povolil Ing. Myslivec, ředitel Lesní a rybniční správy panství Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. Spolupracoval pan Radek Jandera, vrchní porybný a pan Josef Šindler, starosta obce. Děkujeme. Akci připravilo a materielně zajistilo HANDICAP LYCEUM Praha o.s. a Domov Ráček o.p.s.

pravý Kolubus
Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT