HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

Země ! Vidím zemi!

papez2004

Zvolal námořník a jako první za to získal odměnu od Kryštofa Kolumba.

Odměnu však dostali po 512 letech i všichni handicapovaní vodáci z oddílů Bocmanů, Ráčků, Hastrmánků, Světáků a Sumečků, kteří přijeli na den sv.Václava do Dobříše „zamknout vodu“ v rybníce zvaném  PAPEŽ a ukončit tím letošní vodáckou sezónu. Diplom a suvenýr obdržely též skautky z oddílů Vyder a Veverek, které vodákům nejen bezplatně zapůjčily klubovnu na břehu rybníka, ale ještě navařily čaj.

Před obřadem „zamykání“ si všichni poprvé zahráli novou vodáckou hru nazvanou „KOLUMBUS“ (to protože hra „ODYSSEA“ skončila letos ve Žraločí zátoce na Slapech; tam našel Odysseus po čtyřletém bloudění na vodách v Rakovníku, Lipně a  Kamýku, svůj domov). Nová vodácká hra se připravovala od října minulého roku a byla součástí  celoročního projektu „Obratník Ráčka a Kozoroha“. Našel se nejen nový námět a způsob hry, ale také vhodné místo. Povedlo se a v úterý 28.září 2004 mohl vyplout na svoji první plavbu ze čtyř Kryštof Kolumbus: jeho nastoupení „námořníci“ s čelenkami se jmény karavel „Santa Maria“, „Niňa“ a „Pinta“ nejprve vztyčili českou a španělskou vlajku a po oslavné básni Jardy Šutráka určili světové strany a vypluli na západ hledat zemi zaslíbenou. Na raftech obeplouvali ostrov a zátoky velkého rybníka a nemohli tušit, že po vylodění na neznámé pevnině budou přepadeni domorodci, kterými byla horda indiánů z Poděbrad (oddíl Sumečků převlečených za indiány totiž ráno tajně přijel mikrobusem na opačnou stranu rybníka a schoval se v rákosí. Překvapil i policii, která chtěla zkontrolovat řidiče a spatřila za volantem indiána Míšu). Po veselém spřátelení se s domorodci došlo na výměnu dárků, rozpoznávání koření podle vůně a hledání brambor, jako před mnoha stoletími. Pak se všichni vrátili do přístavu, kde jim ještě Šutrák, převlečený do dobového kostýmu ukázal, jak se rýžuje zlato. Ale to už zavoněly z obou grilů klobásy. Když se hladoví indiáni a námořníci nasytili, naposledy nastoupili, aby zamkli velkým klíčem  vodu, sejmuli oddílové, námořní i státní vlajky a slíbili si, že se příště zase sejdou. Už dnes je vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2005 téměř obsazen.

Na závěr je třeba připomenout, že tuto akci připravili a materiálně zajistili dobrovolníci Domova Ráček z Rakovníka a HANDICAP LYCEA z Prahy. Vodácká výstroj byla vzorně připravena  a klobásy na grilu chutnaly výborně. Dík patří kamarádům z  HANDICAP CENTRA Srdce v Poděbradech za jejich vystoupení a  kostýmy domorodců. Poděkování patří Ing. Myslivcovi, správci rybníků a lesů hraběte Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda, Českému rybářskému svazu, Odboru životního prostředí a Městské policii v Dobříši, za povolení akce.

Josef J. Veselý / AlBert
email: hclpraha@volny.cz

© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT