HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Občanské sdružení, které je členem České rady humanitárních organizací,
kolektivním členem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, čestným členem
spolku VLTAVAN Praha a patronem Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku.

English Version

Výpis ze stanov registrovaných MV ČR 29.12. 1990 pod číslem VSP/1-2912/90-R :

7. Znakem sdružení (logem) je rovnoramenný trojúhelník žluté barvy, s nápisem "HANDICAP LYCEUM Praha o.s.", kreslený špičkou dolů a zkrácený vodorovnou linkou v horní části, pod mottem :

J.W.Goethe
"Nestačí znát, je nutné poznané užít, nestačí chtít, je nutné chtěné uskutečnit".

8. Sdružení má toto

POSLÁNÍ :

poskytovat vzdělávací, poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentům a organizacím.

Právní vývoj občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s.:


© 2002 - 2011 HANDICAP LYCEUM Praha o.s.    design: Tomáš Hruška; hostováno na: http://hosting.blueboard.cz   HTML 4.01 STRICT